Nivåstrukturering av cancervården

Genomgång av ärendet RCC nivåstrukturering inom cancervården och dess turer i Landstinget Västernorrland. Denna genomgång har gjorts för att följa ärendet RCC nivåstrukturering av cancervården i Landstinget Västernorrland. Alla steg som ärendet gjort finns av förklarliga skäl inte med då det är HSN och Fullmäktiges beslut som i första hand har granskats. En rapport som beskriver alla steg har gjorts och finns publicerad här Utredning RCC nivåstrukturering inom cancervården

Beredning i Hälso- och Sjukvårdsnämnden

Nivåstruktureringen av cancervården enligt RCC Norrs förslag bereds i HSN från 2012-12-19 till 2013-05-30 och Margareta Berglund Rödén är föredragande i ärendet för Nämnden. Att notera är att Professionen inte är eniga om vissa nivåstruktureringar och att t.ex. coloncancer inte skiljer mellan sjukhusen sig i öppna jämförelser:

Jämförande data Coloncancer

Landstingsfullmäktige 2013-06-27

Det blev en lång och stundtals hård debatt om ärendet §105 ”Nivåstrukturering av cancervården i enlighet med RCC Norr:s förslag” i Landstingsfullmäktige. Video av debatten finns på Landstingets webbplats en redigerad och nedkortad version finns här RCC Nivåstrukturering Den 27 Juni 2013 beslutet blev till sist att godkänna nivåstruktureringarna enligt RCC Norr:s förslag utan att ha konsekvenserna beskrivna för sig. Utan detta skulle istället belysas av HSN:105_3

Beredning i Hälso- och Sjukvårdsnämnden av konsekvensanalys

HSN bereder sen ärendet 2013-09-03 – 2013-11-20 och Margareta Berglund Rödén är ärendeansvarig. En konsekvensanalys tas fram och godkänns och skickas till fullmäktige.

Landstingsfullmäktige 2013-11-28

På landstingsfullmäktige så är Anders L Johansson tydlig med att konsekvensanalysen för RCC nivåstrukturering inte ska ses som en isolerad fråga utan ska ses i ett större sammanhang. Video på detta finns här: RCC Nivåstrukturering 27 November 2013 Anders L Johansson

Video av debatten i Landstingsfullmäktige finns på Landstingets webbplatsLandstingets webbplats en redigerad och nedkortad version finns här RCC Nivåstrukturering 28 November 2013 Bengt Sörlin var super tydlig i sitt inlägg vad som behöver göras innan en peang flyttas: RCC Nivåstrukturering 28 November 2013 Bengt Sörlin

Sjukvårdspartiet yrkade att man skulle ta om den politiska processen: RCC Nivåstrukturering 28 November 2013 Gun Enquist Öhman
men blev nedröstade:

160_2

Fullmäktige tog beslut blev därmed att lägga konsekvensanalysen ”Regional nivåstrukturering för cancervården i Norra regionen – Konsekvenser för landstinget Västernorrland. Fullmäktige” till handlingarna och att HSN ska utreda påverkan på akutkirurgi för andra tillstånd än cancer samt eventuell påverkan på övrig verksamhet i samband med införandet av länskliniker.160_3

Beredning i Hälso- och Sjukvårdsnämnden av konsekvensanalys

Någon konsekvensanalys är fortfarande inte gjort 2015-12-15, utan ärendet har lagts över på Margareta Berglund Rödéns efterträdare Nina Fållbäck Svensson:

Konsekvenser på Akutvården är inte utredda2

Annons