SeminarieMåns Rosén Statlig utredare högspecialiserad vård 2016-01-28 Härnösand

WP_20160128_009

Vi var till Härnösand 28/1 och lyssnade till seminarier som Landstinget Västernorrland bjudit in till.

WP_20160128_040

En av föreläsarna var Måns Rosén som är statlig utredare och har lämnad en utredning om högspecialiserad vård till regeringen. Högspecialiserad vårdens del av sjukhusvården är ca 4 % som görs på nationellnivå och 10-15 % på regionalnivå. I vårt län skickar vi patienter som behöver högspecialiserad vård på regional nivå till NUS som är vårt regionsjukhus.

WP_20160128_044

Måns Roséns listar åtta punkter för att få en verksamhet med bra resultat.

  • Fokuserad verksamhetsidé
  • Ledarens förmåga att stimulera personalen
  • Patientfokuserad verksamhet
  • Kontinuerlig mätning av patientutfall
  • Öppen, kontinuerlig lärandeprocess
  • Samverkan med andra specialiteter
  • Stabil personal/team som trivs
  • Förutsättningar att få träna, dvs volym

Fokus i debatten har varit på den sista punktens bisats. Dvs Volym. Att träning ger färdighet. Men vad gör politikerna i Landstinget Västernorrland för att uppnå de övriga sju och en halv punkterna? Dom skriver om Landstingsplanen och gör den luddig och övergripande. Dom inför länskliniker som gör att chefen högst är närvarande en 1/3 av tiden och ger vattentätaskott mellan olika specialiteter. Dom hyr in narkossköterskor istället för att behålla de som är fast anställda. Dom har fått sjukfrånvaron att passera 7%. Politikerna verkar lida av faktaresistens då man fastnat vid en liten detalj som inte påverkar verksamheten och ser inte andra faktorer som påverkar helheten.

Annons