De utlovade nystart- vad hände sen?

Erik Lövgren håller inte med om att nystarten uteblivit

http://www.allehanda.se/allmant/angermanland/erik-lovgren-s-demonstrationen-blir-bara-brak-och-krig

– Vi sa att vi ska bredda och fördjupa, men inte att INTE ta tillvara det som redan gjorts. En av de bitar som redan processats är ortopedicentrum i Sollefteå.

– Ursprungsförslaget var att tömma operationslokalerna helt i Sollefteå. I stället för ett tomt skal kan man fylla med livfull verksamhet som förhoppningsvis kan fortsätta in i framtiden i en större region. Att inte säga nystart då tycker jag är fel, uppger Erik Lövgren.

Jag tror inte att vi är överens med honom där riktigt. Eller jag vet!

Vad blev vi lovade för nystart egentligen och vad skulle den innehålla? Jag undrar om Erik ens kommer ihåg det själv. Men låt oss backa bakåt i tiden och ta en titt på det dokument som delades ut under informationsträffen på Hullsta gård 23/11 ifjol.

Det är överenskommelsen mellan (S), (V) och (MP) som skrevs under av totalt 9 politiker (bl.a Erik Lövgren),  tre politiker ifrån vardera parti. Överenskommelsen är daterad 26/10-15

Delar ur den:

”Majoriteten har inlett en nystart i arbetet med landstinget Västernorrlands ekonomi. Detta innebär breddning och fördjupning av beslutsunderlagen och budgetarbetet och en nystart i processen med utvecklad dialog och samverkan.”

”Alla de tidigare tänkbara åtgärder för vilka Hälso- och sjukvårdsnämnden begärt kvalitativt beslutsunderlag ingår i det breddade underlaget. Även andra möjligheter på kostnadsreduceringar ska undersökas. Det innefattar möjliga åtgärder inom länsklinikerna, på Sundsvalls Sjukhus, Sollefteå sjukhus och Örnsköldsviks sjukhus.”

Var är undersökningarna för andra möjligheter på kostnadsreduceringar? Och skulle dom inte presenteras öppet?

”Fördjupning av underlagen innebär att inget av de förslag till kostnadsreduceringsåtgärder s0m framlagts ska gå in i en beslutsprocess utan att kunskapsunderlag, kalkyler och konsekvensanalyser i tillräcklig omfattning gjorts och presenterats öppet. Fördjupning innebär också att nya frågor och undersökningar ska göras om underlag uppvisar faktiska brister ”

Var är konsekvensanalyserna? Och har de presenterats öppet?

”Nystarten i arbetet med landstinget ekonomi innefattar även att utveckla dialogen med medarbetarna”

”Genomförandet av arbetet med insatsplanen ska följa arbetsrättsliga principer om samverkan och dialog.

Personalens kunskap och erfarenhet och förmåga att leverera insiktsfulla underlag och idéer för effektiviseringar och arbetsmiljöförbättringar ska tas tillvara i en konstruktiv process i det löpande arbetet.

” För att minska landstingets kostnader är en god personalpolitik avgörande……………..Detta innebär också, i enlighet med vad som fastslås i landstingsplanen, särskilda insatser för personalens arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter för att förbättra kompetens- och personalförsörjningen.

Har vi kunnat se några satsningar på personalens arbetsmiljö? Nej, även de lyser med sin närvaro.

Erik Lövgren – står du fortfarande för ditt uttalande om att det är fel att säga att nystarten uteblivit? Är det inte dags att erkänna att ni har misslyckats?

 

 

 

 

 

Annons