Budkavle för livet – En annan vård är möjlig

budkavle-for-liveten-annan-vard-ar-mojlig
Idag den fjärde september år 2016 genomförs på många orter i landet, från norr till söder, en nationell manifestation med budskapet ”Slut på rean – En annan vård är möjlig”.
Över hela landet samlas vårdpersonal i tusental med krav på en bättre arbetsmiljö och rimliga arbetsförhållanden. Det måste bli slut på nedskärningar som leder till brist på både vårdplatser och personal. Sjukvården behöver utökade resurser för att möta framtidens krav från en åldrande befolkning. Det måste bli slut på övertid, flyttade semestrar, ökade sjukskrivningstal och orimliga arbetstider. Det måste tillskapas en
patientsäker och för alla tillgänglig sjukvård. Dessa krav gäller också i allra högsta grad för sjukvården i Västernorrland. Nu är det slut på rean!

I Ångermanland och Ådalen har generationer av kvinnor och män strävsamt, inte sällan i armod, byggt landet. Rättskaffens människor som alla varit besjälade av tanken att skapa ett bättre liv för sig själva, sin familj och sina efterkommande. Människor som hela sitt liv hotades till liv och hälsa av allvarliga, härjande sjukdomar och som därför förstod vikten av en väl fungerande sjukvård på orten.

Sollefteå lasarett/sjukhus har sedan mer än hundra år skänkt trygghet åt boende i Ångermanlands inland. Trygghet under hela livet från vaggan till graven. Närhelst olyckor eller sjukdom inträffat så har vårt akutsjukhus erbjudit säker och nära vård. Sjukhuset har alltid funnits där och är själva symbolen för vårt välfärdssamhälle. Vad som under många år byggts upp raseras nu i snabb takt.

Vår bygd har de senaste 50 åren genomgått stora förändringar. Urbaniseringen har slagit hårt mot Ådalen och åldersstrukturen i samhället har förändrats. Nya läkemedel och nya behandlingsmetoder har lett till en enorm medicinsk utveckling. Trots samhällsutveckling och medicinsk utveckling kvarstår det vardagliga behovet av en trygg och nära bassjukvård vid Sollefteå akutsjukhus för Ådalens befolkning. Vi behöver fortsatt ha tillgång till snabb vård när livet ibland plötsligt och oväntat tar allvarlig vändning samt ha möjligheten att i livets svåraste stunder omges av hembygd, vänner och anhöriga.

Det har på senare år blivit uppenbart för allt fler att den centralisering av vården, som ibland är nödvändig, inte löser sjukvårdens ekonomiska problem. Nya tankar kring hur effektiv vård ska organiseras har vuxit fram. En liten grupp patienter med allvarliga kroniska sjukdomar, ofta äldre, är vårdens storkonsumenter. För speciellt denna grupp har sammanhållen vårdkedja med samverkanslösningar mellan landstingets primärvård och sjukhusvård samt kommunernas hemtjänst och hemsjukvård visat sig vara en framgångsmodell. En modell som numera även omfattas av regeringens sjukvårdsminister.

Därför kräver vi:

  • Att den inledda nedrustningen av akutsjukvården i Sollefteå och Örnsköldsvik stoppas.
  • Att Sollefteå sjukhus bevaras som fullvärdigt akutsjukhus med
    akut kirurgi, akut ortopedi och BB.
  • Att fortsatt drift för medicinsk rehab i Härnösand säkras.
  • Att Länsklinikorganisationen avskaffas.
  • Att en vård i samverkan tillskapas i Kramfors/Sollefteå enligt Norrtäljemodellen (Tio100).

Nu är det slut på rean – En annan vård är möjlig – Vi kan bättre!!!

Sollefteå den 4 september 2016

Nils-Gunnar Molin
På uppdrag av föreningen Sollefteå Framtidens Akutsjukhus

budkavle-for-livet

Annons