Gott nytt 2018 Västernorrland!

Ideella föreningarna Sollefteå Framtidens Akutsjukhus och Örnsköldsvik Framtidens Akutsjukhus ser fram emot 2018. Första kvartalet innehåller ett antal viktiga nyckelfrågor och hur dessa hanteras kommer ge oss i föreningarna och befolkningen i Västernorrland en tydlig fingervisning om vart politiken och tjänstemännen styr vården i länet.

  • Utvärdering av Länsklinikorganisationen ska vara genomförd (Kommer man efter utvärderingen att införa lokala ledningar på dom tre akutsjukhusen?)
  • Alternativ driftsform Sollefteå Akutsjukhus (Tar långbänken slut eller ska den fortsätta efter valet?)
  • Säkrad och utvecklad akut kirurgin i Örnsköldsvik (Kommer vi få se ett lokalt ledarskap underställt regiondirektören?)
  • Ekonomin (Kommer verksamhetsberättelser och årsredovisningar att påvisa några besparingar av dom genomförda verksamhetsförändringarna? Är tillgängligheten och produktionen bibehållen?)
  • Bemanning (Hur ser bemanningsläget ut för sommaren 2018? )

Föreningarna kommer 2018 att fortsätta ställa krav på politikerna. Vi förstår att det är svårt att säga JA till frågeställningarna i vårat fempunktsprogram, men vi vägrar att ge upp! Vi är modiga och vågar längta till ett sammanhållet vårdområde med lokalt ledarskap och korta beslutsvägar. Här är en sång till modet: Mikael Wiehe – En sång till modet

Här är en sång till modet
till glädje, hopp och skratt
Till dom som tror på kärleken
fast hatet är så starkt
Till alla som slår sej samman
Till alla som ställer krav
Till dom som vet hur svårt det är
och ändå säger ”ja”

Under 2017 har föreningarna arrangerat flertalet möten och manifestationer för att bedriva opinion för en fungerande akutsjukvård i hela länet. För mer information se respektive blogg:
https://utvecklavarden.wordpress.com/
https://ornskoldsvikframtidensakutsjukhus.wordpress.com/

Samt respektive Youtube kanal:
Sollefteå Framtidens Akutsjukhus
Örnsköldsvik Framtidens Akutsjukhus

/Styrelserna
i ideella föreningarna
Sollefteå Framtidens Akutsjukhus
Örnsköldsvik Framtidens akutsjukhus

Annons