Liberalernas svar på sjukhusföreningarnas frågor

Liberalernas svar till Bevara Sollefteå sjukhus

Fråga 1: Kommer Liberalerna att stödja ett förslag om att tillsätta lokala sjukhuschefer på de tre sjukhusorterna?
Svar: Det lokala ledarskapet behöver både förstärkas och förtydligas. Länskliniker ska inte hindra lokala samarbetslösningar. Det behöver inte se likadant ut i Övik som i Sollefteå eller Sundsvall. Befolkningen ska få tillgång till en mer jämlik vård med rätt till bästa kompetens och en kö i länet måste vården samarbeta både inom regionen men också allt mer med Norrlands regionförbund samt övriga Sverige.
Fråga 2: Kommer Liberalerna att stödja ett förslag om att åter öppna BB i Sollefteå?
Svar: Vi Liberaler vill se en entreprenadlösning av Sollefteå sjukhus för att locka fler läkare och få bättre kontinuitet. Vi tror också att en entreprenör har bättre förutsättningar att driva BB, vilket vi har föreslagit i en motion.
Fråga 3: Kommer Liberalerna att stödja ett förslag om att hitta nya samverkanslösningar t.ex. liknande Norrtäljemodellen med kommuner som så önskar?
Svar: Vi behöver mer samarbete mellan hemsjukvård, primärvård, specialistvård och högspecialiserad vård. Vi vill se en utveckling av primärvården till mer nära vård, Älsateam och psykiatriteam som gör besök i hemmet. Primärvården måste få resurser att arbeta mer med kroniker och de mest sjuka äldre genom bl.a. äldrevårdsmottagningar.
Vi vill gärna tro att gränser blir mer ointressanta att man instället utgår från individen och behovet. Det behövs generellt ett bättre samarbete över både kommun- och länsgränser. .
Fråga 4: Stödjer Liberalerna ett utökat samarbete med universitetssjukhuset i Umeå?
Svar: Vården måste utgå mer från behovet och finnas nära. Därför har vi Liberaler har skrivit en motion om att regionen ska samverka mer med Norrlands Universitetssjukhus, inte bara högspecialiserad vård, utan även specialiserad vård. Den motionen har hela vårdalliansen skrivit under.
Fråga 5: Kommer Liberalerna att stödja ett förslag om en noggrann utredning av den centrala administrationen?
Svar: Utifrån att skattepengar ska användas optimalt! Arbetet ska utföras effektivt och utvecklas med ny teknik och nya arbetssätt. För att det ska bli optimalt behöver regionen både ledare och personal som kan tänka utanför boxen.

 

Sjukhusföreningarnas bedömning

Fråga 1. Allmänt hållet svar utan tydliga besked. Ledarskapet stärkas- hur och med vilket mandat? Olika ledarskap på olika sjukhus skulle vara förvirrande. En välvillig tolkning är (gul).

Fråga 2. Entreprenad är orealistisk i närtid. Regiondrivet tycks inte aktuellt. (gul)

Fråga 3. Samverkan mellan kommunerna och regionen är partiet positiv till men att skapa vårdområde som i Norrtälje verkar inte tilltala Liberalerna (gul)

Fråga 4. Frågan gäller bl.a. kompetensutveckling för personal inom ramen för personalsatsningar och inte den egentlig patientvården.. I den muntliga dialogen positiv till samarbete med Umeå. (gul)

Fråga 5 Allmänt hållet svar som inte tyder på något större intresse att utreda central administration. (gul)

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s