Moderaternas svar på sjukhusföreningarnas frågor

Svar på fempunktsprogrammet
Fråga 1. Kommer Moderaterna att stödja ett förslag om att tillsätta lokala sjukhuschefer på de tre sjukhusorterna?
Ja, Moderaterna vill se lokalt ledarskap på alla sjukhus, det behövs sjukhuschefer med mandat och befogenheter samt förstärkt ledarskap på verksamhetsnivå. Delegationsordningen måste ses över. Genom förstärkt lokalt ledarskap med ökade befogenheter stärker vi personalens ställning och ger personalen mer makt att påverka arbetsmiljö och arbetssituation. Det lokala ledarskapet ska känna ett tydligt mandat från politiken.

Fråga 2. Kommer Moderaterna att stödja ett förslag om att åter öppna BB i Sollefteå?
Är det möjligt ekonomiskt och verksamhetsmässigt ser Moderaterna inga hinder att öppna BB vid Sollefteå sjukhus. Moderaterna ser gärna att hela Sollefteå sjukhus drivs av annan aktör än Region Västernorrland.

Fråga 3. Kommer Moderaterna att stödja ett förslag om att hitta nya samverkanslösningar t.ex. liknande Norrtäljemodellen med kommuner som så önskar?
Moderaterna ser gärna att vi utökar samarbetet mellan Region Västernorrland och länets kommuner. Ökad samverkan för att skapa en sammanhållen vårdkedja är viktigt. Men en drift likt 10-100 tror vi blir för byråkratiskt och upplagt för politiska stridigheter.

Fråga 4. Stödjer Moderaterna ett utökat samarbete med universitetssjukhuset i Umeå?
Ja. Vid behov av specialistvård utom länet tycker vi att NUS ska vara förstahandsvalet om vården kan ges där.

Fråga 5. Kommer Moderaterna att stödja ett förslag om en noggrann utredning av den centrala administrationen?
Ja.

 

Sjukhusföreningarnas bedömning

Fråga 1: ” Det behövs lokala sjukhuschefer med mandat och befogenheter”. ”Det lokala ledarskapet ska känna ett tydligt mandat från politiken”. Tyder på viss omsvängning i moderaternas inställning till länsklinikorganisationen. Man har tagit till sig organisationens misslyckande men det är vid dialogen tydligt att vad man strävar efter är en reformerad, modifierad länsklinikorganisation. (Gul)

Fråga 2. Vi ser ingen tydlig politisk vilja att öppna BB i Sollefteå vare sig i det skriftliga svaret eller vid den muntliga dialogen. (Gul)

Fråga 3. Allmänt fagert tal om samverkan men inget som tyder på verkligt positiv inställning till nedbrutna gränser mellan kommunal och regional vård.(Gul)

Fråga 4. Frågan insatt i sitt sammanhang gäller samarbete med Umeå tex kring personalens kompetensutveckling, utbildning mm. Partiet verkar inte ha uppfattat detta i sitt svar. Vid samtalet dock inget som talar för att partiet är emot ökat samarbete med Umeå. (Gul)

Fråga 5. Entydigt ja (Grön)

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s