Partiernas svar

Regionval Västernorrland 2018

Föreningarna  Sollefteå respektive Örnsköldsvik Framtidens akutsjukhus ( SFA+ÖFA) har bildats för att bibehålla och stärka basal akut sjukhusvård vid respektive sjukhus. Föreningarna vill motverka onödig centralisering av sjukhusvården. Valet 2018 innebär ett vägval. Ska den centraliserade modellen för vård och ledarskap fortsätta eller kan organisationen ändras så att fler beslut kring arbetsmiljö, ekonomi, rekrytering och verksamhetens innehåll fattas på de enskilda sjukhusen. Kommer vi äntligen se den kostnadsbesparande samverkan mellan regional och kommunal vård som så framgångsrikt provats på andra håll.  De två föreningarna har gemensamt utarbetat ett fempunktsprogram med åtgärder som vi bedömer är nödvändiga för att effektivisera verksamheten och för att återföra entusiasm och framtidstro till en nu trött organisation

Nu inför valet i september 2018 har föreningarna träffat representanter för samtliga partier som ställer upp i regionvalet i Västernorrland. Samtliga har fått fem likalydande frågor, med anknytning till fempunktsprogrammet,  att besvara:

Frågor till de politiska partierna som ställer upp i valet till region Västernorrland i september 2018.

Föreningarna Sollefteå respektive Örnsköldsvik Framtidens Akutsjukhus har i ett fempunktsprogram utarbetat förslag för en annan och som vi ser det en bättre sjukvård i regionen. Vi vill inför valet ha klara besked i för medborgarna viktiga frågor. Därför önskas svar på nedanstående frågor vars svar tydligt kommer att redovisas för väljarna:

1. Föreningarna anser att den nuvarande länsklinikorganisationen till stora delar bör avskaffas och ersättas av lokala sjukhuschefer på de tre sjukhusorterna. Chefer som har fullt mandat att leda verksamheten på respektive sjukhus.

Kommer X-partiet att stödja ett förslag om att tillsätta lokala sjukhuschefer på de tre sjukhusorterna?

2. Föreningarna anser att regionen behöver tre akutsjukhus som kan erbjuda nödvändig bassjukvård dvs även akut kirurgi, akut ortopedi och BB/Förlossning.

Kommer X-partiet att stödja ett förslag om att åter öppna BB i Sollefteå?

3. Framtiden kommer att kräva nya samverkanslösningar för att klara vård och omsorgsbehovet från en växande grupp av multisjuka äldre. Långsiktigt behövs en bättre samordning mellan kommunernas vård/omsorg och regionens sjukhusvård/primärvård så att effektiva sammanhållna vårdkedjor kan utvecklas.

Kommer X-partier att stödja ett förslag om att hitta nya samverkanslösningar t.ex. liknande Norrtäljemodellen med kommuner som så önskar?

4. Att  satsningar på bättre arbetsmiljö för vårdpersonalen behövs för att klara den framtida personalrekryteringen  torde alla partier vara överens om. En viktig fråga i sammanhanget är kompetensutveckling både på individ och gruppnivå. Bland annat därför anser föreningarna att ett utökat samarbete med universitetssjukhuset i Umeå bör komma till stånd.

Stödjer X-partiet ett utökat samarbete med universitetssjukhuset i Umeå?

5. Den senaste mandatperioden har varit kantad av ”affärer” som avslöjat stora brister i den centrala administrationens inre arbete. Kostnaden för central administration bör också alltid ställas mot alternativ pengaanvändning i själva vården. Nya former av verksamhetsstyrning med mera tillit och mindre detaljstyrning ligger i tiden. Därför föreslår föreningarna en utredning av den centrala administrationen.

Kommer X-partiet att stödja ett förslag om en noggrann utredning av den centrala administrationen?

Sjukhusföreningarnas bedömning av inkomna svar

Föreningarnas fem frågor till partierna är så utformade att de i princip kan besvaras med ja eller nej. De flesta partier har dock valt att lämna längre svar som inte tydligt kan klassificeras som ja eller nej och som åtföljs av olika reservationer. Vi kommer därför att redovisa svaren i de tre grupperna tydligt ja (grön), tvetydigt svar (gul) och tydligt nej (röd). Viktigt är även att veta att i våra bedömningar ingår, förutom frågesvaren, även vad som framkommit vid de muntliga diskussioner som genomförts med samtliga partier.

Centerpartiets svar på sjukhusföreningarnas frågor

Kristdemokraternas svar på sjukhusföreningarnas frågor

Liberalernas svar på sjukhusföreningarnas frågor

Moderaternas svar på sjukhusföreningarnas frågor

Miljöpartiets svar på sjukhusföreningarnas frågor

Sjukvårdspartiets svar på sjukhusföreningarnas frågor

Socialdemokraternas svar på sjukhusföreningarnas frågor

Sverigedemokraternas svar på sjukhusföreningarnas frågor

Vänsterpartiets svar på sjukhusföreningarnas frågor

Samtliga partiers svar på sjukhusföreningarnas frågor som PDF

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s