Nej till regionens avveckling av hälsocentraler i glesbygd – de är oersättliga

Över hela landet och numera även i Västernorrland pågår ett arbete för att utveckla en god och nära vård. Tanken är att en förbättrad lokal vård ska ska kunna lösa behov av sjukvård och omvårdnad utan att sjukhusens resurser ska behöva utnyttjas. Inte minst gruppen av äldre med många sjukdomar ska på detta sätt kunna få nödvändig vård och behandling nära hemmet och slippa långa transporter.

Reformen kräver ett utökat samarbete mellan region och kommun så att tillgängliga resurser utnyttjas optimalt. Primärvården har en central roll i detta arbete och reformen kräver att resurser överförs från sjukhusvården till den nära vården. Tillgången till nära vård är inte minst viktig för boende i glesbygd.

Region Västernorrland har sista veckorna presenterat förslag som innebär en nedrustning av primärvården i glesbygd. Vår uppfattning är att man på detta sätt kraftigt försämrar möjligheterna att genomföra en ”Nära Vård” reform.

De små hälsocentralerna i glesbygd har personal som känner nästan alla inom sitt område, vet hur boendesituationen är, känner anhöriga och vet vilket hjälpbehovet är. Hälsocentralerna i glesbygd har helt enkelt en unik lokalkännedom som försvinner när vården centraliseras.

Sjukhusföreningarna i Sollefteå och Örnsköldsvik, som bildats för att motverka onödig centralisering av sjukhusvården, vill kraftfullt stödja fortsatt full verksamhet vid de nuvarande hälsocentralerna i Liden, Stöde, Trehörningsjö, Ramsele och Junsele. De små hälsocentralerna i regionens mer glesbefolkade delar är oersättliga i arbetet med att utveckla en god, lokal och nära vård.

Nils-Gunnar Molin, Sollefteå Framtidens Akutsjukhus

Katarina Hägg, Örnsköldsvik Framtidens Akutsjukhus

https://www.allehanda.se/artikel/insandare-nej-till-regionens-avveckling-av-halsocentraler-i-glesbygd-de-ar-oersattliga

Annons

Manifestation för BB

Nu vill vi påminna alla Sollefteåbor och alla i närområden samt alla i Kramfors!
Vi har en manifestation i Sollefteå den 5/10.
Vi startar vid norra brofästet och går till sjukhuset där vi gör en ring och kramar sjukhuset.
Våra trevliga killar och tjejer i sina EPA bilar kommer att köra före oss!

Vi måste stoppa Region Västernorrland ur denna centraliseringsiver!

NU FÅR DET VARA SLUT PÅ DET!

Ställ upp för sjukhuset så att vi får ha det kvar!!

2019-10-05 Manifestation för Sollefteå sjukhus