Framtidens Akutsjukhus: ”Vi måste sluta upp bakom sjukvårdspersonalen”

Sjukhusföreningarna för sjukhusen i Sollefteå och Örnsköldsvik har, som de flesta vet, varit starkt kritiska till de strukturförändringar som genomförts i region Västernorrlands sjukvård.

Vi har motsatt oss de centraliseringar och neddragningar som skett gällande livsviktig sjukvård. Förändringar som gett upphov till långa sjuktransporter, ovärdig vård, brist på vårdplatser, stort beroende av stafettpersonal och även minskad förmåga att klara extraordinära händelser. Just nu hotas vårt samhälle av en virusepidemi som kan få enorma konsekvenser för både enskilda och familjer. Sjukvården kommer förmodligen att stå inför utmaningar som aldrig förr.

Det känns nu viktigt att vi alla hjälps åt, stödjer varandra i svåra stunder och gemensamt tar oss an de stora problem som väntar. Nu krävs att vi följer de förhållningsregler som myndigheterna utfärdar. Nu krävs att vi på alla sätt sluter upp bakom den sjukvårdspersonal som alltid försöker att göra det bästa möjliga utifrån tillgängliga resurser. Tillsammans kommer vi att klara detta.

Vi vill från föreningarnas sida uttala vårt fulla stöd och stora tack till regionens hårt arbetande sjukvårdspersonal. När corona-epidemin klingat av kommer säkert en period av eftertanke och utvärdering. Då kommer återigen sjukvårdens organisation att debatteras utifrån gjorda erfarenheter. Då blir befolkningens åsikter och upplevelser viktigare än någonsin.

Katarina Hägg, ordförande Örnsköldsvik Framtidens Akutsjukhus

Nils-Gunnar Molin, ordförande Sollefteå Framtidens Akutsjukhus

https://www.allehanda.se/artikel/insandare-framtidens-akutsjukhus-vi-maste-sluta-upp-bakom-sjukvardspersonalen

Annons