Replik: Håller löftena om patientsäker förlossningsvård i sommar?

Marju Dahmoun lovar och försäkrar att att blivande mammor i hela Västernorrland kan vara lugna och trygga även om de ska föda barn under de sommarveckor då Örnsköldsviks BB är stängt och Sundsvalls BB ska klara dem alla.

Detta trots att Sundsvalls BB på två veckor ska klara, inte 70 förlossningar som vi med oro antog att det kunde handla om – utan kanske ända upp till 97 förlossningar. Vi kommer att följa utvecklingen och om det verkligen går bra, då ska vi förbehållslöst tacka och gratulera Marju Dahmoun.

Men vid närmare granskning visar det sig att löftena är försedda med reservationer.

Dels pågår tydligen fortfarande försöken att förstärka personalen på BB i Sundsvall. Om klinikledningen inte är avsevärt skickligare när det gäller att attrahera personal där än vad man har varit när det gäller BB i Örnsköldsvik – då finns det risk för att löftena visar sig vara rätt tomma.

Och kvinnor som för sin mentala hälsa behöver förlossning genom kejsarsnitt är undantagna från löftena om en trygg och säker förlossning. Men om man nu lyckas så väl med personalföstärkningen som Dahmoun påstår – varför förneka dessa kvinnor det som för dem är skillnaden mellan god vård och psykiska förlossningsskador?

Här gömmer sig Marju Dahmoun bakom ursäkter som knappast håller. Hon påstår att man inte kan göra kejsarsnitt annat än av medicinska skäl därför att det råder brist på “läkemedel sin behövs under operationer”. Men detta måste vara ett svepskäl.

Det preparat som det råder brist på är Propofol. Det används för att söva patienter under operationer, men i det här sammanhanget är det relevant endast när det gäller ur-akuta kejsarsnitt, och sådana är sällsynta. Men då gäller det livet för både mamman och barnet. Dahmoun menar väl inte att man inte ska genomföra sådana kejsarsnitt?

När det gäller andra kejsarsnitt gör man bara ryggbedövning, och någon brist på de läkemedel som används då är det inte såvitt vi vet.

Så vad är det verkliga skälet för att vägra göra kejsarsnitt?

Barbro Mikaelsson, sekreterare BB Ockupationen

Katarina Hägg, ordförande Örnsköldsvik Framtidens Akutsjukhus

Nils-Gunnar Molin, ordförande Sollefteå Framtidens Akutsjukhus

https://www.allehanda.se/artikel/insandare-replik-haller-loftena-om-patientsaker-forlossningsvard-i-sommar

Annons

Debatt: Brist på kompetens och empati sommarstänga BB i Örnsköldsvik – ett hån mot länets kvinnor

Centraliseringen av Region Västernorrlands sjukvård drabbar alla blivande mammor i länet som ska föda under de närmare tre veckor i sommar då Örnsköldsviks BB är stängt. Då ska Sundsvalls BB, som normalt skulle klara 30 födslar under semesterveckorna, ta hand om 70 förlossningar. Mer än en fördubbling.

Man skyller på coronakrisen. Den verkliga förklaringen är en kombination av inkompetens och ett envist fasthållande vid en dålig och odemokratisk strategi. Den heliga centraliseringen har år efter år fått allt värre skadeverkningar som mer och mer slår mot det överbelastade Sundsvalls sjukhus.

Sundsvalls BB ska under drygt två veckor i juli ta hand om ungefär tolv blivande mammor från Sollefteå, sju från Kramfors och 21 från Örnsköldsvik plus de man normalt skulle hjälpa – ungefär 30 från Sundsvalls sjukhus normala upptagningsområde. Detta på en BB-avdelning som redan i utgångsläget är gravt överbelastad och som nu är uttunnad på grund av pandemin, semestrar och sjukskrivningar.

Om viljan funnits hade det, i kombination med gott omdöme och sunt förnuft, gått alldeles utmärkt att klara både semesterperioden för BB utan stora risker och corona. Men man har inte ens gjort några försök att rekrytera vikarierande personal till Örnsköldsvik eller en vettig avvägning när det gäller omflyttning av personal för covid-19. De prioriteringar man nu gjort är ett hån mot Västernorrlands kvinnor och kommer att medföra en dramatiskt raserad vårdkvalitet för många.

En del mammor drabbas extra hårt. De som normalt skulle blivit förlösta med kejsarsnitt men som nu tvingas till det som de fruktar så mycket, en vaginal förlossning. Att strunta i det visar en brist på empati och psykologiska insikter som är anmärkningsvärd, särskilt hos ledande personer inom sjukvården. Det handlar ju om trauman som för en del kvinnor ger skador för livet.

Realism och handlingskraft präglar inte länsklinikledningen i Sundsvall. Misstanken att man styrs av en hemlig agenda med målet att lägga ner också BB i Örnsköldsvik ligger nära till. För man undviker envist att använda sig av resurser som faktiskt finns.

Det skulle vara lätt att få ett fullt tillräckligt antal barnmorskor att ställa upp för att öppna BB i Sollefteå under semesterperioden. Och RVN kan när som helst beordra en gynekolog i till exempel Sundsvall med kompetens att klara kejsarsnitt att under några veckor tjänstgöra i Sollefteå.

Det skulle inte bara eliminera de värsta riskerna för de blivande mammor som bor allra längst från Sundsvall. Det skulle också ge en nödvändig avlastning för det redan nu katastrofalt överbelastade BB i Sundsvall.

Kvinnor i Västernorrland drabbas hårt av en inkompetent och odemokratisk ledning.

Barbro Mikaelsson, sekreterare ockupationsgruppen

Katarina Hägg, ordförande Örnsköldsvik Framtidens Akutsjukhus

Nils-Gunnar Molin, ordförande Sollefteå Framtidens Akutsjukhus

https://www.allehanda.se/artikel/insandare-brist-pa-kompetens-och-empati-sommarstanga-bb-i-ornskoldsvik-ett-han-mot-lanets-kvinnor

Svar:
https://www.allehanda.se/artikel/insandare-replik-vi-jobbar-for-att-skapa-den-basta-forlossningsvarden-i-sommar