Miljöpartiets svar på sjukhusföreningarnas frågor

Miljöpartiets svar på frågor från föreningarna Sollefteå respektive Örnsköldsvik Framtidens Akutsjukhus.

Fråga 1: Anser Ert parti att verksamheten vid Livsstilsmedicin vid Österåsen ska bevaras?

Svar fråga 1: Ja! Folkhälsa och livsstilsfrågor är några av de allra viktigaste rättvisefrågorna ur ett socialt hållbarhetsperspektiv. Livsstilsmedicin Österåsen är och har alltid varit en föregångare i det arbetet och vi från Miljöpartiet har alltid kämpat för Österåsen. Vi kommer göra allt för att Österåsen ska få utvecklas och göra skillnad för människor i deras livssituation. Det är också viktigt att det är kvar där det ligger nu. Att komma till den miljön där Österåsen är, med skogen, husen, utsikten, att det är lite avlägset, det är en del i att få syn på och uppleva viktiga värden. Miljöpartiet vill vi se en tydlig satsning på livsstil- och folkhälsa, vi kan inte acceptera att befolkningen i Västernorrland ska ha sämst folkhälsa och mest övervikt, vilket ger kortare liv i ohälsa, vi kan inte acceptera att människor ska bli en del av gruppen multisjuka äldre så länge det går att påverka. Att lägga skattemedel på bättre folkhälsa och livsstilsförändringar är en del i omställningen och en satsning på framtiden. Vi vill att Region Västernorrland ska bli ett nationellt föredöme i folkhälso- och livsstilsfrågor, med Livsstilsmedicin Österåsen som vårt flaggskepp.

Sjukvårdsföreningarnas kommentar:

Tveklösa ja svar erhålls från vänstern (V), Kristdemokraterna (KD), Sjukvårdspartiet (SjvP), Miljöpartiet (Mp), Centerpartiet (Cp) och Liberalerna (L).

Såväl Socialdemokraterna (S) som Moderaterna (M) är tveksamma till fortsatt verksamhet vid Österåsen och har tankar om att sprida ut verksamheten till de olika hälsocentralerna.

Sverigedemokraterna (SD) menar att en fortsatt verksamhet vid Livsstilsmedicin beror på om andra regioner är beredda att köpa Österåsens tjänster.

Vår samlade bedömning är att samtliga tre partier S, M och SD är tveksamma till fortsatt drift av Livsstilsmedicin vid Österåsen.

Fråga 2: Är Ert parti beredd att medverka till ett beslut som innebär att antalet disponibla vårdplatser ska vara så många att det ger en medelbeläggning på 90% vid alla våra tre sjukhus?

Svar fråga 2: Ja Det finns inget annat sätt att skapa en patientsäker verksamhet, som också ger en arbetsmiljö som är på en rimlig nivå för personalen. Dessutom är det ekonomiskt lönsamt, eftersom brist på disponibla vårdplatser innebär en obalans i hela vårdkedjan, där personal måste jaga vårdplatser istället för att vårda sjuka, sjuka människor riskerar dö i korridorer och på fel vårdavdelning, för att de blivit placerade där personalen inte är utbildad för den diagnos patienten har. Och personalen mår dåligt av att inte få göra rätt saker. Brist på vårdplatser är helt oacceptabelt. IVO:s rapport om läget på Sundsvalls sjukhus är ett tydligt exempel på hur allvarligt och patientosäkert det är om det saknas disponibla vårdplatser.

Sjukvårdsföreningarnas kommentar:

Samtliga partier har lämnat ett jakande svar på denna fråga med något skiftande tydlighet.

Borde innebära att alla kommit till insikt om att antalet vårdplatser måste styras av vårdbehovet.

Fråga 3: Är Ert parti beredd att starta upp kirurgisk verksamhet igen vid Sollefteå sjukhus så att möjlighet till kirurgisk specialistbedömning finns tillgänglig dygnet runt?

Svar fråga 3: Ja Vi har fattat beslut om att vi ska driva på för att Sollefteå sjukhus ska vara ett fullvärdigt akutsjukhus, med BB/förlossning, kvinnosjukvård, akut kirurgi och ortopedi. Detta för att vi alla har rätt till en likvärdig vård och för att göra det möjligt för Sundsvalls och Örnsköldsviks sjukhus att klara sina uppdrag. Tre fullvärdiga sjukhus kan tillsammans göra så mycket mer och använda våra gemensamma resurser på ett mycket bättre sätt än vad två sjukhus kan. Det blir bättre för alla oss som bor i Region Västernorrland.

Sjukvårdsföreningarnas kommentar:

Här finns tydliga nej svar från både Socialdemokraterna (S) och Moderaterna (M). Som man förstår vill Moderaterna avveckla även internmedicin i Sollefteå. Sverigedemokraterna (SD) öppnar för akutkirurgi i Sollefteå under vissa förutsättningar men sammantaget med lämnat muntligt besked så verkar partiet tveksamt till akut kirurgi i Sollefteå.

Övriga partier ( V, Cp, SjvP, Mp, L och KD) svarar ja på frågan.

Fråga 4: Är Ert parti beredd att tillskapa en lönenivån för regionens sjukvårdspersonal som är minst i nivå med riksgenomsnittet?

Svar fråga 4: Ja Att hälso- och sjukvårdens personal ska ha lön som motsvarar det värde de har är en avgörande faktor för att behålla och få tillbaka personal. De strukturella felaktigheterna i löner för t.ex, sjuksköterskor måste rättas till, det finns också fler yrkesgrupper som är felaktigt lönesatta. Justeringarna är inget som ska tas i löneöversynen utan det är ett strukturellt fel som arbetsgivaren ska rätta till så fort det bara går, innan löneöversyn. Det finns mycket bra statistik hos SKR som är lätt att använda, som arbetsgivaren ska nyttja för att rätta till orättvisorna. Medarbetarna ska känna att de är värderade för det de är utbildade för, för det ansvar de tar i sin profession. Personalen i Region Västernorrland ska ha bra betalt, en bra arbetsmiljö, med många tillsvidareanställda arbetskamrater.

Sjukvårdsföreningarnas kommentar:

Samtliga partier verkar ha kommit till insikt om att regionens lönenivå inte kan släpa efter jämfört med riket.

Ambitionsnivån torde variera men som det verkar är löneeftersläpningens tid förbi. Ja från samtliga partier.

Fråga 5: Är Ert parti beredd att göra samma översyn och besparingar i central administration som man gjort i Norrbotten?

Svar fråga 5: Ja till att se över administrationen, men vi är inte överens om att använda Norrbotten som förebild. Vi är inte helt insatta i vad de gjort, men vet att hela folkhälsoenheten försvunnit i sparprogrammet, vilket vi tycker är helt fel.
Vi hör också att Norrbotten inte sparat på administration utan bara på administratörer, vilket har inneburit att det administratörerna gjorde, nu till stor del förts över på undersköterskor och sjuksköterskor. Och allt det har gjort att personalen lämnar verksamheten i ännu högre grad. Om det vi hör stämmer, så är det inte alls en metod vi vill använda. Vi tycker det är självklart att se över administrationen och vår uppfattning är att administration är viktig för verksamheten, ju närmare “golvet” administratörerna finns, desto större nytta gör de. När administrationen kommer långt från verksamheten blir det kommunikationsbrister, det blir glapp i behov och utförande, vilket leder till att verksamheten inte får ut det den behöver av administrationen och då startar den självgenererande märkligheten att ledningen anställer fler administratörer för att motsvara behoven, verksamheten får fortfarande inte något stöd och ledningen anställer fler.
Det finns också administration som behöver vara centraliserad, men mål och fokus ska alltid vara att administrationen ska finnas för att vara ett stöd för verksamheterna.

Sjukvårdsföreningarnas kommentar:

När denna fråga distribuerades till de olika partierna misstänkte vi att viljan att göra en extern analys av den centrala administrationen var partiskiljande. Senare under maj månad ställde sig samtliga partier bakom en extern analys precis som man gjort i Norrbotten och följaktligen har alla partier svarat ja.

Annons

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s