Moderaternas svar på sjukhusföreningarnas frågor

Moderaternas svar på frågor från föreningarna Sollefteå respektive Örnsköldsvik Framtidens Akutsjukhus.

Fråga 1: Anser Ert parti att verksamheten vid Livsstilsmedicin vid Österåsen ska bevaras?

Svar fråga 1: Om ni med frågan avser i den befintliga lokalen är svaret ”tveksamt”.
Verksamheten är viktig och behöver komma fler invånare till hands. Detta skulle kunna implementeras vid Vård- och Hälsocentraler runt om i länet. Folkhälsa är viktigt och i Västernorrland har vi nedslående statistik. Nu väntar en nationell missbruksutredning där man ser över gränsdragningen mellan kommunen (socialtjänsten) och regionen.
Om man kommer fram till att regionen ska ta större ansvar i missbruksvården så skulle lokalerna i Österåsen kunna vara lämpliga för det. Dessa lokaler skulle också kunna avyttras och låta någon privat aktör bedriva verksamhet där.

Sjukvårdsföreningarnas kommentar:

Tveklösa ja svar erhålls från vänstern (V), Kristdemokraterna (KD), Sjukvårdspartiet (SjvP), Miljöpartiet (Mp), Centerpartiet (Cp) och Liberalerna (L).

Såväl Socialdemokraterna (S) som Moderaterna (M) är tveksamma till fortsatt verksamhet vid Österåsen och har tankar om att sprida ut verksamheten till de olika hälsocentralerna.

Sverigedemokraterna (SD) menar att en fortsatt verksamhet vid Livsstilsmedicin beror på om andra regioner är beredda att köpa Österåsens tjänster.

Vår samlade bedömning är att samtliga tre partier S, M och SD är tveksamma till fortsatt drift av Livsstilsmedicin vid Österåsen.

Fråga 2: Är Ert parti beredd att medverka till ett beslut som innebär att antalet disponibla vårdplatser ska vara så många att det ger en medelbeläggning på 90% vid alla våra tre sjukhus?

Svar fråga 2: Absolut! Det behöver finnas ”luft i systemen” för akuta händelser när man ser till disponibla vårdplatser. Det ska dock inte vara en verksamhetsfrågor hur många vårdplatser som ska finnas, vi anser inte att regionfullmäktige ska bestämma det. Verksamheten har den kunskapen.

Sjukvårdsföreningarnas kommentar:

Samtliga partier har lämnat ett jakande svar på denna fråga med något skiftande tydlighet.

Borde innebära att alla kommit till insikt om att antalet vårdplatser måste styras av vårdbehovet.

Fråga 3: Är Ert parti beredd att starta upp kirurgisk verksamhet igen vid Sollefteå sjukhus så att möjlighet till kirurgisk specialistbedömning finns tillgänglig dygnet runt?

Svar fråga 3: Nej. Däremot finns det andra satsningar Moderaterna förordar att göra i Sollefteå. Vi vill öppna upp en geriatrisk avdelning i Sollefteå. Vid en sådan etablering kommer det annan kringverksamhet så som röntgen och laboratorium, viss cytostatikabehandling ska också finnas, samt dagens SSIH (specialiserad sjukvård i hemmet) ska vara kvar. Detta gäller även SPOT (Special psykiatriskt omvårdnadsteam) i Sollefteå /Kramfors.
Mobila team för äldre samt mobila team för BUP (barn- och ungdomspsykiatrin), som ett led i omställning mot nära vård. Helg och kvällsöppna vård- och hälsocentraler. Akuta tiden inom primärvården. Utbyggd ambulansverksamhet. Starkare avtal gällande IVPA (I Väntan På Ambulans) Dessutom skulle Sollefteå gynnas av att det fanns ambulanshelikopter i länet som snabbt kan ta svårt sjuk eller skadad patient till ett sjukhus.

Sjukvårdsföreningarnas kommentar:

Här finns tydliga nej svar från både Socialdemokraterna (S) och Moderaterna (M). Som man förstår vill Moderaterna avveckla även internmedicin i Sollefteå. Sverigedemokraterna (SD) öppnar för akutkirurgi i Sollefteå under vissa förutsättningar men sammantaget med lämnat muntligt besked så verkar partiet tveksamt till akut kirurgi i Sollefteå.

Övriga partier ( V, Cp, SjvP, Mp, L och KD) svarar ja på frågan.

Fråga 4: Är Ert parti beredd att tillskapa en lönenivån för regionens sjukvårdspersonal som är minst i nivå med riksgenomsnittet?

Svar fråga 4: Självklart! Vi har sedan början av detta år många gånger sagt att lönerna för en sjuksköterska ska under kommande mandatperiod öka med 8000 kr i månaden. Vi har även förordat och det finns med i vårt valprogram att all vårdpersonal ska få lönesatsning om 250 miljoner kronor under mandatperioden. Dock är det viktigt att fackförbund och arbetsgivare förhandlar lönenivån.

Sjukvårdsföreningarnas kommentar:

Samtliga partier verkar ha kommit till insikt om att regionens lönenivå inte kan släpa efter jämfört med riket.

Ambitionsnivån torde variera men som det verkar är löneeftersläpningens tid förbi. Ja från samtliga partier.

Fråga 5: Är Ert parti beredd att göra samma översyn och besparingar i central administration som man gjort i Norrbotten?

Svar fråga 5: Ja! Sen om besparingarna blir så som i Norrbotten vet man inte förens en rejäl extern översyn gjorts. Men att det går att spara på administration är vi helt övertygad om. Men vi måste också minska på den administrativa bördan, man kan inte säga att färre antal människor ska göra lika mycket som idag, där kommer pålagor att tas bort som inte är lagstadgade.

Sjukvårdsföreningarnas kommentar:

När denna fråga distribuerades till de olika partierna misstänkte vi att viljan att göra en extern analys av den centrala administrationen var partiskiljande. Senare under maj månad ställde sig samtliga partier bakom en extern analys precis som man gjort i Norrbotten och följaktligen har alla partier svarat ja.

Annons

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s