Partiernas svar

Regionvalet Västernorrland 2022.

Sjukhusföreningarna i Sollefteå och Örnsköldsvik har inför valet till regionfullmäktige i september 2022 utarbetat ett gemensamt förslag på åtgärder som, enligt vår åsikt, krävs för att återställa en fungerande sjukvård för hela befolkningen och i regionens alla delar. Förslagen sammanfattas i ett fempunktsprogram som i sin helhet finns att läsa här:

Fempunktsprogrammet

Föreningarna vill på detta sätt tydliggöra, för både väljare och politiker, ett antal problem i regionens sjukvård som måste få en lösning under kommande mandatperiod. Föreningarnas förslag och synpunkter sammanfattas i följande bild:

Precis som inför valet 2018 så har representanter för de båda sjukhusföreningarna träffat de flesta partier som kandiderar till regionfullmäktige för timslånga samtal kring rådande situation i regionens sjukvård. På detta sätt har föreningarna haft möjlighet att direkt till partierna framföra 5-punktsprogrammets förslag samtidigt som partierna kunnat framföra och klargöra sina ståndpunkter.

Alla partier som deltar i höstens regionval har vidare fått fem frågor att besvara. Frågorna är valda för att ge väljarna information om partiernas åsikter inom viktiga områden men även för att försöka tydliggöra åsiktsskillnader mellan partierna.

Utifrån partiernas svar, men även utifrån muntliga synpunkter som framkommit vid partiträffarna, har föreningarna gjort följande bedömning av de olika partiernas svar:

Fråga 1

Anser Ert parti att verksamheten vid Livsstilsmedicin vid Österåsen ska bevaras?

Tveklösa ja svar erhålls från vänstern (V), Kristdemokraterna (KD), Sjukvårdspartiet (SjvP), Miljöpartiet (Mp), Centerpartiet (Cp) och Liberalerna (L).

Såväl Socialdemokraterna (S) som Moderaterna (M) är tveksamma till fortsatt verksamhet vid Österåsen och har tankar om att sprida ut verksamheten till de olika hälsocentralerna. Sverigedemokraterna (SD) menar att en fortsatt verksamhet vid Livsstilsmedicin beror på om andra regioner är beredda att köpa Österåsens tjänster.

Vår samlade bedömning är att samtliga tre partier S, M och SD är tveksamma till fortsatt drift av Livsstilsmedicin vid Österåsen.

Fråga 2

Är Ert parti beredd att medverka till ett beslut som innebär att antalet disponibla vårdplatser ska vara så många att det ger en medelbeläggning på 90% vid alla våra tre sjukhus?

Samtliga partier har lämnat ett jakande svar på denna fråga med något skiftande tydlighet. Borde innebära att alla kommit till insikt om att antalet vårdplatser måste styras av vårdbehovet.

Fråga 3

Är Ert parti beredd att starta upp kirurgisk verksamhet igen vid Sollefteå sjukhus så att möjlighet till kirurgisk specialistbedömning finns tillgänglig dygnet runt?

Här finns tydliga nej svar från både Socialdemokraterna (S) och Moderaterna (M). Som man förstår vill Moderaterna avveckla även internmedicin i Sollefteå. Sverigedemokraterna (SD) öppnar för akutkirurgi i Sollefteå under vissa förutsättningar men sammantaget med lämnat muntligt besked så verkar partiet tveksamt till akut kirurgi i Sollefteå.

Övriga partier ( V, Cp, SjvP, Mp, L och KD) svarar ja på frågan.

Fråga 4

Är Ert parti beredd att tillskapa en lönenivå för regionens sjukvårdspersonal som är minst i nivå med riksgenomsnittet?

Samtliga partier verkar ha kommit till insikt om att regionens lönenivå inte kan släpa efter jämfört med riket. Ambitionsnivån torde variera men som det verkar är löneeftersläpningens tid förbi. Ja från samtliga partier.

Fråga 5

Är Ert parti beredd att göra samma översyn och besparingar i central administration som man gjort i Norrbotten?

När denna fråga distribuerades till de olika partierna misstänkte vi att viljan att göra en extern analys av den centrala administrationen var partiskiljande. Senare under maj månad ställde sig samtliga partier bakom en extern analys precis som man gjort i Norrbotten och följaktligen har alla partier svarat ja.

Se skriftliga svar från partierna nedan:

Centerpartiets svar på sjukhusföreningarnas frågor

Kristdemokraternas svar på sjukhusföreningarnas frågor

Liberalernas svar på sjukhusföreningarnas frågor

Moderaternas svar på sjukhusföreningarnas frågor

Miljöpartiets svar på sjukhusföreningarnas frågor

Sjukvårdspartiets svar på sjukhusföreningarnas frågor

Socialdemokraternas svar på sjukhusföreningarnas frågor

Sverigedemokraterns svar på sjukhusföreningarnas frågor

Vänsterpartiets svar på sjukhusföreningarnas frågor

Annons

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s