Sjukvårdspartiets svar på sjukhusföreningarnas frågor

Sjukvårdspartiets svar på frågor från föreningarna Sollefteå respektive Örnsköldsvik Framtidens Akutsjukhus.

Fråga 1: Anser Ert parti att verksamheten vid Livsstilsmedicin vid Österåsen ska bevaras?

Svar fråga 1: Ja, vi vill värna och vidareutveckla verksamheten vid Österåsen livstilsmedicinskt centrum.

Sjukvårdsföreningarnas kommentar:

Tveklösa ja svar erhålls från vänstern (V), Kristdemokraterna (KD), Sjukvårdspartiet (SjvP), Miljöpartiet (Mp), Centerpartiet (Cp) och Liberalerna (L).

Såväl Socialdemokraterna (S) som Moderaterna (M) är tveksamma till fortsatt verksamhet vid Österåsen och har tankar om att sprida ut verksamheten till de olika hälsocentralerna.

Sverigedemokraterna (SD) menar att en fortsatt verksamhet vid Livsstilsmedicin beror på om andra regioner är beredda att köpa Österåsens tjänster.

Vår samlade bedömning är att samtliga tre partier S, M och SD är tveksamma till fortsatt drift av Livsstilsmedicin vid Österåsen.

Fråga 2: Är Ert parti beredd att medverka till ett beslut som innebär att antalet disponibla vårdplatser ska vara så många att det ger en medelbeläggning på 90% vid alla våra tre sjukhus?
Svar fråga 2: Pia har pratat flera gånger om att vi måste komma ner i en beläggningsgrad på 85-90% så det skapas luft i systemet. Överbeläggningar ska vara något som sker väldigt sällan och inte som idag, ett normaltillstånd. Så svaret på frågan är: Ja.

Sjukvårdsföreningarnas kommentar:

Samtliga partier har lämnat ett jakande svar på denna fråga med något skiftande tydlighet.

Borde innebära att alla kommit till insikt om att antalet vårdplatser måste styras av vårdbehovet.

Fråga 3: Är Ert parti beredd att starta upp kirurgisk verksamhet igen vid Sollefteå sjukhus så att möjlighet till kirurgisk specialistbedömning finns tillgänglig dygnet runt?
Svar fråga 3: Ja.

Sjukvårdsföreningarnas kommentar:

Här finns tydliga nej svar från både Socialdemokraterna (S) och Moderaterna (M). Som man förstår vill Moderaterna avveckla även internmedicin i Sollefteå. Sverigedemokraterna (SD) öppnar för akutkirurgi i Sollefteå under vissa förutsättningar men sammantaget med lämnat muntligt besked så verkar partiet tveksamt till akut kirurgi i Sollefteå.

Övriga partier ( V, Cp, SjvP, Mp, L och KD) svarar ja på frågan.

Fråga 4: Är Ert parti beredd att tillskapa en lönenivån för regionens sjukvårdspersonal som är minst i nivå med riksgenomsnittet?

Svar fråga 4: Ja, vi går till val på att Region Västernorrland ska ha Sveriges högsta sjuksköterskelöner, d.v.s. mellan 3000 – 10 000 kr mer. Övrig vårdpersonal ska ha en lön som är högre än snittet i riket.

Sjukvårdsföreningarnas kommentar:

Samtliga partier verkar ha kommit till insikt om att regionens lönenivå inte kan släpa efter jämfört med riket.

Ambitionsnivån torde variera men som det verkar är löneeftersläpningens tid förbi. Ja från samtliga partier.

Fråga 5: Är Ert parti beredd att göra samma översyn och besparingar i central administration som man gjort i Norrbotten?
Svar fråga 5: Ja, vi har drivit den frågan under hela mandatperioden och till slut fått andra partier med oss, så pass många så ett enigt fullmäktige ställde sig bakom att utreda frågan. Dock får vi se hur utredningsdirektiven ser ut. För oss handlar det inte OM det ska skäras ner, utan vi vill utreda HUR och vilka konsekvenser det kan få att spara säg, 10%, 20%, 30%. För en besparing på administration kommer innebära att vi ska sluta göra saker eller dra ner på ambitioner och vi är beredd att göra den prioriteringen för vi är övertygad om att saker och ting kan göras annorlunda, smartare och effektivare om vi får med personalen på golvet kring verksamhetsutvecklingen. Därför vill vi också tillföra 150 nya karriärtjänster där bland annat utvecklingsjuksköterskor och utvecklingsundersköterskor skapas. Där dessa jobbar upp mot 50% med vårdutveckling samtidigt som de är kvar i verksamheten på golvet. En modell från Jönköping och Norrbotten.

Sjukvårdsföreningarnas kommentar:

När denna fråga distribuerades till de olika partierna misstänkte vi att viljan att göra en extern analys av den centrala administrationen var partiskiljande. Senare under maj månad ställde sig samtliga partier bakom en extern analys precis som man gjort i Norrbotten och följaktligen har alla partier svarat ja.

Annons

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s