Sverigedemokraterns svar på sjukhusföreningarnas frågor

Sverigedemokraternas svar på frågor från föreningarna Sollefteå respektive Örnsköldsvik Framtidens Akutsjukhus.

Fråga 1: Anser ert parti att verksamheten vid Livsstilsmedicin vid Österåsen ska bevaras?

Svar fråga 1: Vi är tveksamma till att bevara Österåsen i sin nuvarande form. Tveksamheten grundar sig på att Österåsen inte lyckats med att nå ut med sin verksamhet och att intresset för verksamheten verkar vara svagt från andra regioner (jmf Rättspsyk).

Vi är också oroade över fastighetens skick och eventuella renoveringsbehov. Om inte Österåsen i närtid kan nå utanför Regionen med sin verksamhet anser vi att verksamhet/kompetens bör fördelas över närsjukvårdsområdena.

Sjukvårdsföreningarnas kommentar:

Tveklösa ja svar erhålls från vänstern (V), Kristdemokraterna (KD), Sjukvårdspartiet (SjvP), Miljöpartiet (Mp), Centerpartiet (Cp) och Liberalerna (L).

Såväl Socialdemokraterna (S) som Moderaterna (M) är tveksamma till fortsatt verksamhet vid Österåsen och har tankar om att sprida ut verksamheten till de olika hälsocentralerna.

Sverigedemokraterna (SD) menar att en fortsatt verksamhet vid Livsstilsmedicin beror på om andra regioner är beredda att köpa Österåsens tjänster.

Vår samlade bedömning är att samtliga tre partier S, M och SD är tveksamma till fortsatt drift av Livsstilsmedicin vid Österåsen.

Fråga 2: Är ert parti beredda att medverka till ett beslut som innebär att antalet disponibla vårdplatser ska vara så många att det ger en medelbeläggning på 90% vid alla våra tre sjukhus?

Svar fråga 2: Ja. Det är uppenbart att antalet vårdplatser i nuläget inte är tillräckligt och att detta innebär en fara för patientsäkerheten. Antalet vårdplatser bör vara så många att det vid normal verksamhet finns en buffert eller marginal om något extraordinärt skulle inträffa.

Sjukvårdsföreningarnas kommentar:

Samtliga partier har lämnat ett jakande svar på denna fråga med något skiftande tydlighet.

Borde innebära att alla kommit till insikt om att antalet vårdplatser måste styras av vårdbehovet.

Fråga 3: Är ert parti beredd att starta upp kirurgisk verksamhet igen vid Sollefteå sjukhus så att möjlighet till kirurgisk specialistbedömning finns tillgänglig dygnet runt?

Svar fråga 3: På vissa villkor. Beslutet att lägga ned den kirurgiska verksamheten i Sollefteå motiverades med argumentet att verksamheten i praktiken redan var nedlagd, att det inte fanns personal att bemanna verksamheten och att det heller inte var möjligt att rekrytera fast personal till verksamheten.

Vi är beredda att ställa oss bakom ett beslut att starta upp verksamheten igen om den kan bemannas med fast anställd personal och tillfällig extern bemanning härrör från intern regional bemanningsenhet.

Sjukvårdsföreningarnas kommentar:

Här finns tydliga nej svar från både Socialdemokraterna (S) och Moderaterna (M). Som man förstår vill Moderaterna avveckla även internmedicin i Sollefteå. Sverigedemokraterna (SD) öppnar för akutkirurgi i Sollefteå under vissa förutsättningar men sammantaget med lämnat muntligt besked så verkar partiet tveksamt till akut kirurgi i Sollefteå.

Övriga partier ( V, Cp, SjvP, Mp, L och KD) svarar ja på frågan.

Fråga 4: Är ert parti beredd att tillskapa en lönenivå för regionens sjukvårdspersonal som är minst i nivå med riksgenomsnittet?

Svar fråga 4: Ja. Vi har, i samverkan med fyra andra partier, lagt ett löneförslag som väsentligt skulle höja lönerna för sjukvårdspersonalen. Fördelningen skulle dessutom förhandlas mellan arbetsgivare och personalorganisationer och inte beslutas av tjänstemän i administrationen. Vi delar uppfattningen att lönerna i Region Västernorrland bör vara minst i nivå med riksgenomsnittet.

Sjukvårdsföreningarnas kommentar:

Samtliga partier verkar ha kommit till insikt om att regionens lönenivå inte kan släpa efter jämfört med riket.

Ambitionsnivån torde variera men som det verkar är löneeftersläpningens tid förbi. Ja från samtliga partier.

Fråga 5: Är ert parti beredd att göra samma översyn och besparingar i central administration som man gjort i Norrbotten?

Svar fråga 5: Ja. I det lönesatsningsförslag vi lagt i samverkan med övriga partier finns även ett sådant förslag med. Vi yrkade också bifall till den motion som specifikt förslog detta och som röstades igenom i regionfullmäktige med stöd från samtliga partier.

Sjukvårdsföreningarnas kommentar:

När denna fråga distribuerades till de olika partierna misstänkte vi att viljan att göra en extern analys av den centrala administrationen var partiskiljande. Senare under maj månad ställde sig samtliga partier bakom en extern analys precis som man gjort i Norrbotten och följaktligen har alla partier svarat ja.

Annons

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s