Hullstagård föreläsning och paneldebatt

ARRANGÖR………SOLLEFTEÅ FRAMTIDENS AKUTSJUKHUS !

Lokalsamtal – en föreläsnings- och debattkväll med Po Tidholm.

Paneldebatt med kommunalråd och tongivande politiker (namn offentliggörs senare). Moderator Malin Ackerman.

Fri entré.

Intresset för landsbygden är större än på många år. Däremot är det erkänt svårt att lyfta in centrum/periferi-frågorna nationellt såväl som lokalt. Ändå är de kanske viktigare än någonsin. Vad valen i USA och Storbritannien, som slutade med seger för Trump och Brexit, visade är att det finns en överraskande stor grupp människor utanför städerna som inte känner sig delaktiga i det stora moderna, urbana samhällsprojektet. Befolkningstäthet är en viktig faktor, vilket visade sig även i de franska och tyska valen. Givetvis har det betydelse också i Sverige. När SOM-institutet i Göteborg undersöker tilliten i samhället visar det sig att landsbygdens befolkning inte riktigt litar på demokratin, på EU, på institutionerna, eller ens på storstadsbefolkningen.

Missnöjet måste tas på allvar, utan att uttrycken med nödvändighet bekräftas. Folk måste få prata, bli hörda och sedda – bli tagna på allvar. Politikerna måste tala om den regionala obalansen, formulera sig kring orättvisorna. Hur ser behoven ut, vilka frågor är viktiga? Det vet bara de som bor på platsen.

Projektet Lokalsamtal handlar om att prata, lyssna och lära sig. Det handlar om demokrati och folkbildning.

Po Tidholm – journalist, författare och föreläsare med över tjugo års erfarenhet av frågan och känd från SVT-serien Resten av Sverige (2016), böckerna Norrland (2012) och Läget i landet (2017) – håller i kvällen.

Den inledande föreläsningen sätter sammanhanget och följs av en paneldebatt med tongivande lokala röster i form.

2019-03-13 Hullstagård föreläsning och paneldebatt

Sjukvårdspolitisk DEBATT Hallstaberget 26/8 18:00

Sjukvårdspolitisk DEBATT

Hotell Hallstaberget 26/8 18:00

Moderator:
Lotta Gröning

Deltagare:
Lena Asplund Moderaterna
Jonny Lundin Centerpartiet
Mats Hellhoff  Sverigedemokraterna
Brita Wessinger Miljöpartiet
Nina Orefjärd Vänsterpartiet
Ingeborg Wiksten Liberalerna
Mona Hammarstedt Kristdemokraterna
Glenn Nordlund Socialdemokraterna
Mattias Rösberg Sjukvårdspartiet

Buss från Sollefteå resecentrum till Hallsta avgår kl 17.30

Dessutom avgår bussar enligt följande och förbokas senast 24/8 kl 8.00-17:00
via telefon 010-722 03 79

 • Från Ramsele busstation 16.15 via Långsele järnvägsstation 17.10
 • Från Junsele busstation 16.15 via Näsåker
 • Från Kramfors Resecentrum 16.30

Vi tackar Byberg och Nordin Buss för sponsring av bussar

VÄLKOMNA!
/ideella föreningen Sollefteå Framtidens Akutsjukhus
och
ideella föreningen Örnsköldsvik Framtidens Akutsjukhus

Närradion i Sollefteå kommer att sända från debatten med start 18:00 http://www.radiosol.se/

Budkavle för livet – En annan vård är möjlig

budkavle-for-liveten-annan-vard-ar-mojlig
Idag den fjärde september år 2016 genomförs på många orter i landet, från norr till söder, en nationell manifestation med budskapet ”Slut på rean – En annan vård är möjlig”.
Över hela landet samlas vårdpersonal i tusental med krav på en bättre arbetsmiljö och rimliga arbetsförhållanden. Det måste bli slut på nedskärningar som leder till brist på både vårdplatser och personal. Sjukvården behöver utökade resurser för att möta framtidens krav från en åldrande befolkning. Det måste bli slut på övertid, flyttade semestrar, ökade sjukskrivningstal och orimliga arbetstider. Det måste tillskapas en
patientsäker och för alla tillgänglig sjukvård. Dessa krav gäller också i allra högsta grad för sjukvården i Västernorrland. Nu är det slut på rean!

I Ångermanland och Ådalen har generationer av kvinnor och män strävsamt, inte sällan i armod, byggt landet. Rättskaffens människor som alla varit besjälade av tanken att skapa ett bättre liv för sig själva, sin familj och sina efterkommande. Människor som hela sitt liv hotades till liv och hälsa av allvarliga, härjande sjukdomar och som därför förstod vikten av en väl fungerande sjukvård på orten.

Sollefteå lasarett/sjukhus har sedan mer än hundra år skänkt trygghet åt boende i Ångermanlands inland. Trygghet under hela livet från vaggan till graven. Närhelst olyckor eller sjukdom inträffat så har vårt akutsjukhus erbjudit säker och nära vård. Sjukhuset har alltid funnits där och är själva symbolen för vårt välfärdssamhälle. Vad som under många år byggts upp raseras nu i snabb takt.

Vår bygd har de senaste 50 åren genomgått stora förändringar. Urbaniseringen har slagit hårt mot Ådalen och åldersstrukturen i samhället har förändrats. Nya läkemedel och nya behandlingsmetoder har lett till en enorm medicinsk utveckling. Trots samhällsutveckling och medicinsk utveckling kvarstår det vardagliga behovet av en trygg och nära bassjukvård vid Sollefteå akutsjukhus för Ådalens befolkning. Vi behöver fortsatt ha tillgång till snabb vård när livet ibland plötsligt och oväntat tar allvarlig vändning samt ha möjligheten att i livets svåraste stunder omges av hembygd, vänner och anhöriga.

Det har på senare år blivit uppenbart för allt fler att den centralisering av vården, som ibland är nödvändig, inte löser sjukvårdens ekonomiska problem. Nya tankar kring hur effektiv vård ska organiseras har vuxit fram. En liten grupp patienter med allvarliga kroniska sjukdomar, ofta äldre, är vårdens storkonsumenter. För speciellt denna grupp har sammanhållen vårdkedja med samverkanslösningar mellan landstingets primärvård och sjukhusvård samt kommunernas hemtjänst och hemsjukvård visat sig vara en framgångsmodell. En modell som numera även omfattas av regeringens sjukvårdsminister.

Därför kräver vi:

 • Att den inledda nedrustningen av akutsjukvården i Sollefteå och Örnsköldsvik stoppas.
 • Att Sollefteå sjukhus bevaras som fullvärdigt akutsjukhus med
  akut kirurgi, akut ortopedi och BB.
 • Att fortsatt drift för medicinsk rehab i Härnösand säkras.
 • Att Länsklinikorganisationen avskaffas.
 • Att en vård i samverkan tillskapas i Kramfors/Sollefteå enligt Norrtäljemodellen (Tio100).

Nu är det slut på rean – En annan vård är möjlig – Vi kan bättre!!!

Sollefteå den 4 september 2016

Nils-Gunnar Molin
På uppdrag av föreningen Sollefteå Framtidens Akutsjukhus

budkavle-for-livet

SeminarieMåns Rosén Statlig utredare högspecialiserad vård 2016-01-28 Härnösand

WP_20160128_009

Vi var till Härnösand 28/1 och lyssnade till seminarier som Landstinget Västernorrland bjudit in till.

WP_20160128_040

En av föreläsarna var Måns Rosén som är statlig utredare och har lämnad en utredning om högspecialiserad vård till regeringen. Högspecialiserad vårdens del av sjukhusvården är ca 4 % som görs på nationellnivå och 10-15 % på regionalnivå. I vårt län skickar vi patienter som behöver högspecialiserad vård på regional nivå till NUS som är vårt regionsjukhus.

WP_20160128_044

Måns Roséns listar åtta punkter för att få en verksamhet med bra resultat.

 • Fokuserad verksamhetsidé
 • Ledarens förmåga att stimulera personalen
 • Patientfokuserad verksamhet
 • Kontinuerlig mätning av patientutfall
 • Öppen, kontinuerlig lärandeprocess
 • Samverkan med andra specialiteter
 • Stabil personal/team som trivs
 • Förutsättningar att få träna, dvs volym

Fokus i debatten har varit på den sista punktens bisats. Dvs Volym. Att träning ger färdighet. Men vad gör politikerna i Landstinget Västernorrland för att uppnå de övriga sju och en halv punkterna? Dom skriver om Landstingsplanen och gör den luddig och övergripande. Dom inför länskliniker som gör att chefen högst är närvarande en 1/3 av tiden och ger vattentätaskott mellan olika specialiteter. Dom hyr in narkossköterskor istället för att behålla de som är fast anställda. Dom har fått sjukfrånvaron att passera 7%. Politikerna verkar lida av faktaresistens då man fastnat vid en liten detalj som inte påverkar verksamheten och ser inte andra faktorer som påverkar helheten.