Debatt: Brist på kompetens och empati sommarstänga BB i Örnsköldsvik – ett hån mot länets kvinnor

Centraliseringen av Region Västernorrlands sjukvård drabbar alla blivande mammor i länet som ska föda under de närmare tre veckor i sommar då Örnsköldsviks BB är stängt. Då ska Sundsvalls BB, som normalt skulle klara 30 födslar under semesterveckorna, ta hand om 70 förlossningar. Mer än en fördubbling.

Man skyller på coronakrisen. Den verkliga förklaringen är en kombination av inkompetens och ett envist fasthållande vid en dålig och odemokratisk strategi. Den heliga centraliseringen har år efter år fått allt värre skadeverkningar som mer och mer slår mot det överbelastade Sundsvalls sjukhus.

Sundsvalls BB ska under drygt två veckor i juli ta hand om ungefär tolv blivande mammor från Sollefteå, sju från Kramfors och 21 från Örnsköldsvik plus de man normalt skulle hjälpa – ungefär 30 från Sundsvalls sjukhus normala upptagningsområde. Detta på en BB-avdelning som redan i utgångsläget är gravt överbelastad och som nu är uttunnad på grund av pandemin, semestrar och sjukskrivningar.

Om viljan funnits hade det, i kombination med gott omdöme och sunt förnuft, gått alldeles utmärkt att klara både semesterperioden för BB utan stora risker och corona. Men man har inte ens gjort några försök att rekrytera vikarierande personal till Örnsköldsvik eller en vettig avvägning när det gäller omflyttning av personal för covid-19. De prioriteringar man nu gjort är ett hån mot Västernorrlands kvinnor och kommer att medföra en dramatiskt raserad vårdkvalitet för många.

En del mammor drabbas extra hårt. De som normalt skulle blivit förlösta med kejsarsnitt men som nu tvingas till det som de fruktar så mycket, en vaginal förlossning. Att strunta i det visar en brist på empati och psykologiska insikter som är anmärkningsvärd, särskilt hos ledande personer inom sjukvården. Det handlar ju om trauman som för en del kvinnor ger skador för livet.

Realism och handlingskraft präglar inte länsklinikledningen i Sundsvall. Misstanken att man styrs av en hemlig agenda med målet att lägga ner också BB i Örnsköldsvik ligger nära till. För man undviker envist att använda sig av resurser som faktiskt finns.

Det skulle vara lätt att få ett fullt tillräckligt antal barnmorskor att ställa upp för att öppna BB i Sollefteå under semesterperioden. Och RVN kan när som helst beordra en gynekolog i till exempel Sundsvall med kompetens att klara kejsarsnitt att under några veckor tjänstgöra i Sollefteå.

Det skulle inte bara eliminera de värsta riskerna för de blivande mammor som bor allra längst från Sundsvall. Det skulle också ge en nödvändig avlastning för det redan nu katastrofalt överbelastade BB i Sundsvall.

Kvinnor i Västernorrland drabbas hårt av en inkompetent och odemokratisk ledning.

Barbro Mikaelsson, sekreterare ockupationsgruppen

Katarina Hägg, ordförande Örnsköldsvik Framtidens Akutsjukhus

Nils-Gunnar Molin, ordförande Sollefteå Framtidens Akutsjukhus

https://www.allehanda.se/artikel/insandare-brist-pa-kompetens-och-empati-sommarstanga-bb-i-ornskoldsvik-ett-han-mot-lanets-kvinnor

Svar:
https://www.allehanda.se/artikel/insandare-replik-vi-jobbar-for-att-skapa-den-basta-forlossningsvarden-i-sommar

Annons

Replik: Ovärdigt och okunnigt av regionledningen att ställa patientgrupper mot varandra

Förra veckan kom besked att sjukhuset i Sollefteå placerat sig i topp tre bland Sveriges mindre akutsjukhus utan BB i Dagens Medicins årliga ranking. Det gläder oss stort! Vi är övertygade om att sjukhuset i Sollefteå idag och i framtiden ska ge god vård till patienter, både inneliggande och dagpatienter.

Regionledningen med Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna ställer i sin insändare olika patientgrupper mot varandra. Detta är beklämmande, ovärdigt och okunnigt. Akutsjukvård och planerad sjukvård hänger samman som kommunicerande kärl och på det mindre sjukhuset samverkar dessa på ett flexibelt och kostnadseffektivt sätt.  Centralisering och nedmontering av verksamheter och dessutom otydliga och dubbeltydliga budskap från SML-ledningen är ett stort hot mot Sollefteå sjukhus utveckling.

Vad vill regionledningen med Sollefteå sjukhus? Denna fråga har föreningarna ställt i över ett år, men ännu inget svar.  SML-ledningen hänvisar ofta till regionens dåliga ekonomi. Ändå håller man fast vid den extremt dyra och mycket ineffektiva Länsklinikorganisationen.

Från 2016 har Region Västernorrland:

* Gått från 5 till 25 höga chefer, som alla har en mindre stab av administratörer som stöd för att klara sitt uppdrag. Det kostar regionen ca 75 miljoner per år.

* Gått från 8 till 51 vårdutvecklare.   

* Kommunikationsavdelningen har 16 kommunikatörer och en chef.   

* Hur många personer arbetar på HR/personalavdelningen? Ett mantra från regionledningen är att ”det inte går att rekrytera”, hur många personer behövs då? 

Här finns mycket pengar att hämta in. Ändå har vi fortfarande inte fått några förslag på avveckling av chefer/administrativ personal, utan förslagen riktar sig bara mot vårdpersonal. Personalen på Sollefteå sjukhus har föreslagit många utvecklingsmöjligheter på Sollefteå sjukhus som skulle förbättra för patienterna, förbättra arbetsmiljön och göra sjukhuset mer attraktivt. Detta utan att extra resurser tillförs. Hur kan höga chefer och regionledningen vara så ointresserade av detta? 

Nils-Gunnar Molin, ordf Sollefteå Framtidens Akutsjukhus

Katarina Hägg, ordf Örnsköldsvik Framtidens Akutsjukhus

Lennart Häggkvist, ordf BB-Ockupationen

https://www.allehanda.se/artikel/insandare-replik-ovardigt-och-okunnigt-av-regionledningen-att-stalla-patientgrupper-mot-varandra

Som replik på:
https://www.allehanda.se/artikel/insandare-regionledningen-vi-valjer-att-satsa-pa-andra-patientgrupper-framfor-att-bedriva-forlossning-i-solleftea