Debatt: Brist på kompetens och empati sommarstänga BB i Örnsköldsvik – ett hån mot länets kvinnor

Centraliseringen av Region Västernorrlands sjukvård drabbar alla blivande mammor i länet som ska föda under de närmare tre veckor i sommar då Örnsköldsviks BB är stängt. Då ska Sundsvalls BB, som normalt skulle klara 30 födslar under semesterveckorna, ta hand om 70 förlossningar. Mer än en fördubbling.

Man skyller på coronakrisen. Den verkliga förklaringen är en kombination av inkompetens och ett envist fasthållande vid en dålig och odemokratisk strategi. Den heliga centraliseringen har år efter år fått allt värre skadeverkningar som mer och mer slår mot det överbelastade Sundsvalls sjukhus.

Sundsvalls BB ska under drygt två veckor i juli ta hand om ungefär tolv blivande mammor från Sollefteå, sju från Kramfors och 21 från Örnsköldsvik plus de man normalt skulle hjälpa – ungefär 30 från Sundsvalls sjukhus normala upptagningsområde. Detta på en BB-avdelning som redan i utgångsläget är gravt överbelastad och som nu är uttunnad på grund av pandemin, semestrar och sjukskrivningar.

Om viljan funnits hade det, i kombination med gott omdöme och sunt förnuft, gått alldeles utmärkt att klara både semesterperioden för BB utan stora risker och corona. Men man har inte ens gjort några försök att rekrytera vikarierande personal till Örnsköldsvik eller en vettig avvägning när det gäller omflyttning av personal för covid-19. De prioriteringar man nu gjort är ett hån mot Västernorrlands kvinnor och kommer att medföra en dramatiskt raserad vårdkvalitet för många.

En del mammor drabbas extra hårt. De som normalt skulle blivit förlösta med kejsarsnitt men som nu tvingas till det som de fruktar så mycket, en vaginal förlossning. Att strunta i det visar en brist på empati och psykologiska insikter som är anmärkningsvärd, särskilt hos ledande personer inom sjukvården. Det handlar ju om trauman som för en del kvinnor ger skador för livet.

Realism och handlingskraft präglar inte länsklinikledningen i Sundsvall. Misstanken att man styrs av en hemlig agenda med målet att lägga ner också BB i Örnsköldsvik ligger nära till. För man undviker envist att använda sig av resurser som faktiskt finns.

Det skulle vara lätt att få ett fullt tillräckligt antal barnmorskor att ställa upp för att öppna BB i Sollefteå under semesterperioden. Och RVN kan när som helst beordra en gynekolog i till exempel Sundsvall med kompetens att klara kejsarsnitt att under några veckor tjänstgöra i Sollefteå.

Det skulle inte bara eliminera de värsta riskerna för de blivande mammor som bor allra längst från Sundsvall. Det skulle också ge en nödvändig avlastning för det redan nu katastrofalt överbelastade BB i Sundsvall.

Kvinnor i Västernorrland drabbas hårt av en inkompetent och odemokratisk ledning.

Barbro Mikaelsson, sekreterare ockupationsgruppen

Katarina Hägg, ordförande Örnsköldsvik Framtidens Akutsjukhus

Nils-Gunnar Molin, ordförande Sollefteå Framtidens Akutsjukhus

https://www.allehanda.se/artikel/insandare-brist-pa-kompetens-och-empati-sommarstanga-bb-i-ornskoldsvik-ett-han-mot-lanets-kvinnor

Svar:
https://www.allehanda.se/artikel/insandare-replik-vi-jobbar-for-att-skapa-den-basta-forlossningsvarden-i-sommar

Annons

SeminarieMåns Rosén Statlig utredare högspecialiserad vård 2016-01-28 Härnösand

WP_20160128_009

Vi var till Härnösand 28/1 och lyssnade till seminarier som Landstinget Västernorrland bjudit in till.

WP_20160128_040

En av föreläsarna var Måns Rosén som är statlig utredare och har lämnad en utredning om högspecialiserad vård till regeringen. Högspecialiserad vårdens del av sjukhusvården är ca 4 % som görs på nationellnivå och 10-15 % på regionalnivå. I vårt län skickar vi patienter som behöver högspecialiserad vård på regional nivå till NUS som är vårt regionsjukhus.

WP_20160128_044

Måns Roséns listar åtta punkter för att få en verksamhet med bra resultat.

  • Fokuserad verksamhetsidé
  • Ledarens förmåga att stimulera personalen
  • Patientfokuserad verksamhet
  • Kontinuerlig mätning av patientutfall
  • Öppen, kontinuerlig lärandeprocess
  • Samverkan med andra specialiteter
  • Stabil personal/team som trivs
  • Förutsättningar att få träna, dvs volym

Fokus i debatten har varit på den sista punktens bisats. Dvs Volym. Att träning ger färdighet. Men vad gör politikerna i Landstinget Västernorrland för att uppnå de övriga sju och en halv punkterna? Dom skriver om Landstingsplanen och gör den luddig och övergripande. Dom inför länskliniker som gör att chefen högst är närvarande en 1/3 av tiden och ger vattentätaskott mellan olika specialiteter. Dom hyr in narkossköterskor istället för att behålla de som är fast anställda. Dom har fått sjukfrånvaron att passera 7%. Politikerna verkar lida av faktaresistens då man fastnat vid en liten detalj som inte påverkar verksamheten och ser inte andra faktorer som påverkar helheten.