Replik: Det fel att lämna vilseledande uppgifter för att uppnå egen vinning

Kömiljardens syfte är att stimulera regionerna till ökad sjukvårdsproduktion. Pengar från kömiljarden utbetalas utifrån i hur hög grad man minskat vårdköerna jämfört med samma månad året innan. Om ingen väntat mer än 3 månader är vårdgarantin uppfylld till 100 procent.

November 2019 är det i regionen 653 färre som väntat mer än 3 månader på operation/åtgärd än november 2018. Av dessa kan 561 eller 86 procent hänföras till den rent administrativa omstruktureringen av väntelistan för utprovning av hörapparat. Sanningen är att region Västernorrland genom rent administrativa förändringar i hur väntande registrerats lyckats få mångmiljonbelopp från kömiljarden utan att prestera ett enda patientbesök.

Huruvida detta är ett bedrägligt förfarande eller om det skett enligt kömiljardens regelverk vet inte vi. I vår värld och enligt allmän rättsuppfattning är det fel att lämna vilseledande uppgifter för att uppnå egen vinning. Tills vidare får vi utgå från att regionen informerat myndigheten om sin förändrade registrering av väntande till utprovning av hörapparat och fått SKR:s godkännande.

I flera artiklar på regionens hemsida, i nyhetsinslag på lokal-tv samt i stort uppslagna artiklar i regionens lokalpress har de minskande vårdköerna presenterats som resultatet av en allt bättre fungerande verksamhet, av idogt arbete på olika enheter och speciellt som en följd av den nya operationsavdelningen i Sundsvall. Detta är mot bakgrund av ovanstående grovt vilseledande och ett sätt att framställa en ifrågasatt verksamhet som bättre fungerande än den är. En sanning som Lena Carlsson i sin insändare uppenbart försöker dölja med dimridåer. Att hålla sig till sanningen är ofta enklast.

För övrigt har väntetiderna ökat igen i december – men då gäller inte kömiljarden.

Sollefteå och Örnsköldsvik 2020-01-28

Nils-Gunnar Molin, ordförande Sollefteå Framtidens Akutsjukhus

Katarina Hägg, ordförande Örnsköldsvik Framtidens Akutsjukhus

Replik på sjukhusdirektör Lena Carlssons insändare Olyckligt om informationen kring kömiljarden varit otydlig.

Annons

Regionen och kömiljarden: ”En rent administrativ åtgärd”

Region Västernorrland har på sin hemsida, via tidningsartiklar och via SVT informerat om att man genom idogt arbete lyckats minska väntetiderna i vården så till den grad att man fått 60 extra miljoner i bidrag från den statliga kömiljarden. Frågan är om detta är hela sanningen?

Region Västernorrland har på sin hemsida, via tidningsartiklar och via SVT informerat om att man genom idogt arbete lyckats minska väntetiderna i vården så till den grad att man fått 60 extra miljoner i bidrag från den statliga kömiljarden. Frågan är om detta är hela sanningen?

Kömiljarden har tillkommit för att stimulera regionerna till en ökad sjukvårdsproduktion så att fler operationer och fler förstabesök sker inom vårdgarantins stipulerade tre månader. Enligt gällande regelverk fattas beslut om pengar från kömiljarden baserat på i hur hög grad man lyckats minska andelen som väntat mer än tre månader jämfört med samma månad året innan.

I september 2019, samma månad som kömiljardens regler började gälla, skedde något dramatiskt med väntetiderna till operation/åtgärd i den Västernorrländska vården. Antalet som väntat mer än tre månader minskade plötslig från 2380 till 1193 jämfört med månaden innan. Den vidare analysen visar att denna förbättring till 3/4 delar beror på att antalet som väntat i mer än tre månader på utprovning av hörapparat minskat från 926 till 8. En, enligt uppgift, rent administrativ åtgärd som inte innebär någon ökad sjukvårdsproduktion men som belönas månad efter månad med mångmiljonbelopp.

Ingen betvivlar att Region Västernorrland behöver alla statliga bidrag man kan få med tanke på rådande ekonomisk situation. I själva verket kommer nog flera regioner och kommuner under de kommande åren att behöva stora statliga tillskott för att finansiera välfärden för sin befolkning. Enligt vår mening har region Västernorrland genom att ändra i väntelistorna för utprovning av hörapparat lyckats få mångmiljonbelopp från kömiljarden utan att prestera någon ökad sjukvårdsproduktion. Förhoppningsvis har detta skett med SKL (SKR):s goda minne men anständigheten kräver ändå, fortfarande enligt vår mening, att bakgrunden tydliggörs och framförallt att detta inte, på ett vilseledande sätt, presenteras för allmänheten som resultatet av en effektiviserad verksamhet.

Rätta oss om vi har fel.

Sollefteå och Örnsköldsvik 2020-01-16

Nils-Gunnar Molin Ordförande Sollefteå Framtidens Akutsjukhus

Katarina Hägg Ordförande Örnsköldsvik Framtidens Akutsjukhus

https://www.allehanda.se/artikel/insandare-regionen-och-komiljarden-en-rent-administrativ-atgard