Ett år har gått sen..

20 Augusti är det precis ett år sedan åtgärdsplanen läckte ut i media.
Vid en snabb blick på de aktiviteter och evenemang som arrangerats under året, kan vi konstatera att det varit ett händelserikt år.

27 sept -15.
Blev vi inbjudna att delta vid Öviks manifestation  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=110&artikel=6265342<

10 okt -15
Medverkade föreningen vid manifestationen i Kramfors. 14000 människor samlades för att protestera mot besparingsförslagen. Mattias Rösberg läste upp ett upprop och uppmaning på torget som sedan överlämnades ill politikerna.

http://www.expressen.se/nyheter/14-000-protesterade-mot-neddragningar/
Se den mäktiga drönarfilmen här: http://www.allehanda.se/angermanland/kramfors/se-den-spektakulara-dronarfilmen-fran-manifestationen-i-kramfors

Föreningen har stöttat, peppat och visat sin uppskattning för sjukhuspersonalen vid två olika tillfällen. I oktober fick de motta fruktkorgar (sponsrade av Ica Kvantum) och vid juletid Alladinaskar.

 

Vid landstingsfullmäktiges sammanträde 18 november -15 överlämnade
föreningen en protestlista med 13700 namnunderskrifter.

http://play.mittmedia.se/video/protestlista-till-landstinget”>http://play.mittmedia.se/video/protestlista-till-landstinget

Föreningen anordnade en informationsträff för allmänheten på Hullsta gård 23 november. På plats fanns politikerna Lars-Gunnar Hultin (V), Linnea Stenklyft (då vice ordf. landstingsstyrelsen) och Eva Andersson (MP) samt tjänstemännen Inger Bergström ( dåvarande landstingsdirektör numera regiondirektör) och Nina Fållbäck – Svensson (sjukhusdirektör) Deltog gjorde också representanter från proffesionen på Sollefteå Sjukhus. http://www.allehanda.se/angermanland/solleftea/landstingsledningen-kom-till-sjukhusmote-argument-sagades-det-ar-ren-bullshit  

21/1-16 höll föreningen ett informationsmöte för allmänheten i Kramfors
https://www.youtube.com/watch?v=TSrIEA9Rtic&index=1&list=PLEm8jUTpAd-ChNnYsUERoZA4FlZY8t9L5″>https://www.youtube.com/watch?v=TSrIEA9Rtic&index=1&list=PLEm8jUTpAd-ChNnYsUERoZA4FlZY8t9L5

Två annonser har publicerats i Expressen

13012602_1004592106291629_4006623719599013736_n                                13062931_10205844160174368_8091797371490312864_o (1)

”Sagan om landstinget” presenterades för allmänheten. Hullsta gård Sollefteå 19/4, Gnistan i Övik 20/4 och ABF i Kramfors 21/4. Missade du detta? Titta på det nu istället:
https://www.youtube.com/watch?v=e66f7oD8hrE&index=2&list=PLEm8jUTpAd-ChNnYsUERoZA4FlZY8t9L5″>https://www.youtube.com/watch v=e66f7oD8hrE&index=2&list= PLEm8jUTpAd-ChNnYsUERoZA4FlZY8t9L5

24/4
Nu var det dags för den tredje och största manifestationen av dem alla och givetvis medverkade föreningen.Flera tusentals människor, fler än i Kramfors, tågade gemensamt från Coop Forums parkering in till Härnösands torg. Där hölls många vältaliga och kloka tal som bemöttes av jubel och applåder.
Under dagen svävade en drönare runt Härnösand stad, titta och njut av den mäktiga drönarfilmen här :         https://vimeo.com/164184311″>https://vimeo.com/164184311

19/6 hölls en gudstjänst i Sollefteå stadspark                                                                                              gudstjänst

http://www.allehanda.se/vasternorrland/solleftea/kyrkan-anordnade-gudstjanst-for-att-radda-sjukhuset-inte-ett-politiskt-stallningstagande

30 juni beslutade landstingsfullmäktige att flytta akut ortopedi från Sollefteå till Övik samt att flytta medicinsk Rehab från Härnösand till Sundsvall. Ideela föreningen Sollefteå framtidens akutsjukhus lämnade in en överklagan på beslutet.

http://www.allehanda.se/vasternorrland/solleftea/ortopedibeslutet-overklagas-ett-han-mot-anstallda-befolkning-och-patienter

Dessutom har föreningen spelat in material till SVT´s programserie ”Riket” som är en berättarserie om människor och händelser i Sverige. Vi medverkar i del 2 av 8 och på deras hemsida kan man läsa följande. ”Viljan till upprop i Ådalen lever och nu står slaget om sjukhuset i Sollefteå. Stolthet, ilska och tårar följer i kampens spår”.
23/8 kl 20.00 sänds programmet i SVT2.

 

Nu väntar en händelserik höst

Annons

Om du inte är nöjd med vården

Om du inte är nöjd med vården du fått eller är missnöjd med bemötandet, har du rätt att klaga och lämna synpunkter.

Det finns olika sätt att klaga på. Du kan

  • klaga direkt till läkaren eller annan personal som du träffade när du sökte vård
  • kontakta patientnämnden
  • anmäla till Inspektionen för vård och omsorg, IVO
  • anmäla till Diskrimineringsombudsmannen, DO

KLAGA DIREKT

I första hand kan det vara bra att kontakta vårdpersonal eller läkaren som du träffade för att lämna synpunkter. Man kan också vända sig till chefen för den enhet som man har besökt.

PATIENTNÄMNDEN

Hit kan du vänta dig för att få råd och stöd, lämna synpunkter och klagomål och få information om dina rättigheter inom vården samt hur du lämnar klagomål.

http://www.lvn.se/Om-landstinget/Landstingets-organisation/Patientnamnden-Etiska-namnden/Patientnamnden-Etiska-namnden/

IVO – INSPEKTIONEN FÖR VÅRD OCH OMSORG

Om du råkat ut för en vårdskada eller om du tycker att patientsäkerheten är dålig, kan du kontakta IVO.

IVO utreder personalens agerande och vad som gick fel och varför. Din anmälan kan leda till att IVO riktar kritik mot den enhet du anmält. Om IVO bedömer att en person är olämplig i sitt yrke görs en särskild utredning om det.  http://www.ivo.se/

DISKRIMINERING

Om du blir känner dig särbehandlad på grund av kön, ålder, etnicitet, funktionsförmåga, sexuella läggning eller religion kan du anmäla det till diskrimineringsombudsmannen.  http://www.do.se/

 

 

Medlemskap och lämna bidrag

Bli medlem och lämna bidrag. Eller enbart teckna medlemskap. Eller enbart lämna bidrag till föreningen?

Allt är möjligt.

För 50 kr/år tecknar du ett medlemskap i föreningen . Som medlem binder du dig inte till något utan väljer själv om du vill betala för ytterligare ett år. Vill du även lämna ett bidrag sätter du in en summa på mer än 50 kr. Märk betalningen med ditt namn och ”medlemskap <Årtal>”

Om du endast vill lämna bidrag sätter du in en valfri summa och märker inbetalningen med namn och ”bidrag”.

Föreningens bankgiro 5040-2411

Swish nr 1230069898.

De utlovade nystart- vad hände sen?

Erik Lövgren håller inte med om att nystarten uteblivit

http://www.allehanda.se/allmant/angermanland/erik-lovgren-s-demonstrationen-blir-bara-brak-och-krig

– Vi sa att vi ska bredda och fördjupa, men inte att INTE ta tillvara det som redan gjorts. En av de bitar som redan processats är ortopedicentrum i Sollefteå.

– Ursprungsförslaget var att tömma operationslokalerna helt i Sollefteå. I stället för ett tomt skal kan man fylla med livfull verksamhet som förhoppningsvis kan fortsätta in i framtiden i en större region. Att inte säga nystart då tycker jag är fel, uppger Erik Lövgren.

Jag tror inte att vi är överens med honom där riktigt. Eller jag vet!

Vad blev vi lovade för nystart egentligen och vad skulle den innehålla? Jag undrar om Erik ens kommer ihåg det själv. Men låt oss backa bakåt i tiden och ta en titt på det dokument som delades ut under informationsträffen på Hullsta gård 23/11 ifjol.

Det är överenskommelsen mellan (S), (V) och (MP) som skrevs under av totalt 9 politiker (bl.a Erik Lövgren),  tre politiker ifrån vardera parti. Överenskommelsen är daterad 26/10-15

Delar ur den:

”Majoriteten har inlett en nystart i arbetet med landstinget Västernorrlands ekonomi. Detta innebär breddning och fördjupning av beslutsunderlagen och budgetarbetet och en nystart i processen med utvecklad dialog och samverkan.”

”Alla de tidigare tänkbara åtgärder för vilka Hälso- och sjukvårdsnämnden begärt kvalitativt beslutsunderlag ingår i det breddade underlaget. Även andra möjligheter på kostnadsreduceringar ska undersökas. Det innefattar möjliga åtgärder inom länsklinikerna, på Sundsvalls Sjukhus, Sollefteå sjukhus och Örnsköldsviks sjukhus.”

Var är undersökningarna för andra möjligheter på kostnadsreduceringar? Och skulle dom inte presenteras öppet?

”Fördjupning av underlagen innebär att inget av de förslag till kostnadsreduceringsåtgärder s0m framlagts ska gå in i en beslutsprocess utan att kunskapsunderlag, kalkyler och konsekvensanalyser i tillräcklig omfattning gjorts och presenterats öppet. Fördjupning innebär också att nya frågor och undersökningar ska göras om underlag uppvisar faktiska brister ”

Var är konsekvensanalyserna? Och har de presenterats öppet?

”Nystarten i arbetet med landstinget ekonomi innefattar även att utveckla dialogen med medarbetarna”

”Genomförandet av arbetet med insatsplanen ska följa arbetsrättsliga principer om samverkan och dialog.

Personalens kunskap och erfarenhet och förmåga att leverera insiktsfulla underlag och idéer för effektiviseringar och arbetsmiljöförbättringar ska tas tillvara i en konstruktiv process i det löpande arbetet.

” För att minska landstingets kostnader är en god personalpolitik avgörande……………..Detta innebär också, i enlighet med vad som fastslås i landstingsplanen, särskilda insatser för personalens arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter för att förbättra kompetens- och personalförsörjningen.

Har vi kunnat se några satsningar på personalens arbetsmiljö? Nej, även de lyser med sin närvaro.

Erik Lövgren – står du fortfarande för ditt uttalande om att det är fel att säga att nystarten uteblivit? Är det inte dags att erkänna att ni har misslyckats?