Medlemskap och lämna bidrag

Bli medlem och lämna bidrag. Eller enbart teckna medlemskap. Eller enbart lämna bidrag till föreningen?

Allt är möjligt.

För 50 kr/år tecknar du ett medlemskap i föreningen . Som medlem binder du dig inte till något utan väljer själv om du vill betala för ytterligare ett år. Vill du även lämna ett bidrag sätter du in en summa på mer än 50 kr. Märk betalningen med ditt namn och ”medlemskap <Årtal>”

Om du endast vill lämna bidrag sätter du in en valfri summa och märker inbetalningen med namn och ”bidrag”.

Föreningens bankgiro 5040-2411

Swish nr 1230069898.

BB-Ockupationen 3 År

Missa inte att visa ditt stöd för sjukhuskampen i Sollefteå och Västernorrland genom att delta på 3 årsdagen av BB Ockupationen i Sollefteå den 30 januari 2020.

Gun Dufvenberg skriver………….. ‪Vi i styrelsen för ockupationen vill tacka SFA (Sollefteå Framtidens Akutsjukhus) för att ha möjliggjort att vi kan uppmärksamma 3-årsdagen på ett så kraftfullt sätt.‬
‪Vi vill samtidigt tacka alla som lagt ner tid och arbete för att få hela arrangemanget att gå ihop och vi tackar även de som kommer att arbeta på 3-årsdagen, talare, artister, funktionärer m.m.‬
‪Tack‬
‪styrelsen

2020-01-30 BB-Ockupationen 3 År

Manifestation för BB

Nu vill vi påminna alla Sollefteåbor och alla i närområden samt alla i Kramfors!
Vi har en manifestation i Sollefteå den 5/10.
Vi startar vid norra brofästet och går till sjukhuset där vi gör en ring och kramar sjukhuset.
Våra trevliga killar och tjejer i sina EPA bilar kommer att köra före oss!

Vi måste stoppa Region Västernorrland ur denna centraliseringsiver!

NU FÅR DET VARA SLUT PÅ DET!

Ställ upp för sjukhuset så att vi får ha det kvar!!

2019-10-05 Manifestation för Sollefteå sjukhus

Årsmöte 27/3 kl18:30 Missionskyrkan

Välkomna till årsmöte med Sollefteå Framtidens Akutsjukhus onsdag den 27 mars kl 18.30 på Missionskyrkan , Sollefteå.
Annonsering har tidigare även skett under ” Föreningsnytt ” i Tidningen Ångermanland.

Efter årsmötet berättar några av våra doktorer om de utvecklingsmöjligheter de ser på Sollefteå sjukhus
.
Alla hälsas hjärtligt välkomna !
STYRELSEN

Hullstagård föreläsning och paneldebatt

ARRANGÖR………SOLLEFTEÅ FRAMTIDENS AKUTSJUKHUS !

Lokalsamtal – en föreläsnings- och debattkväll med Po Tidholm.

Paneldebatt med kommunalråd och tongivande politiker (namn offentliggörs senare). Moderator Malin Ackerman.

Fri entré.

Intresset för landsbygden är större än på många år. Däremot är det erkänt svårt att lyfta in centrum/periferi-frågorna nationellt såväl som lokalt. Ändå är de kanske viktigare än någonsin. Vad valen i USA och Storbritannien, som slutade med seger för Trump och Brexit, visade är att det finns en överraskande stor grupp människor utanför städerna som inte känner sig delaktiga i det stora moderna, urbana samhällsprojektet. Befolkningstäthet är en viktig faktor, vilket visade sig även i de franska och tyska valen. Givetvis har det betydelse också i Sverige. När SOM-institutet i Göteborg undersöker tilliten i samhället visar det sig att landsbygdens befolkning inte riktigt litar på demokratin, på EU, på institutionerna, eller ens på storstadsbefolkningen.

Missnöjet måste tas på allvar, utan att uttrycken med nödvändighet bekräftas. Folk måste få prata, bli hörda och sedda – bli tagna på allvar. Politikerna måste tala om den regionala obalansen, formulera sig kring orättvisorna. Hur ser behoven ut, vilka frågor är viktiga? Det vet bara de som bor på platsen.

Projektet Lokalsamtal handlar om att prata, lyssna och lära sig. Det handlar om demokrati och folkbildning.

Po Tidholm – journalist, författare och föreläsare med över tjugo års erfarenhet av frågan och känd från SVT-serien Resten av Sverige (2016), böckerna Norrland (2012) och Läget i landet (2017) – håller i kvällen.

Den inledande föreläsningen sätter sammanhanget och följs av en paneldebatt med tongivande lokala röster i form.

2019-03-13 Hullstagård föreläsning och paneldebatt

Sjukvårdspolitisk DEBATT Hallstaberget 26/8 18:00

Sjukvårdspolitisk DEBATT

Hotell Hallstaberget 26/8 18:00

Moderator:
Lotta Gröning

Deltagare:
Lena Asplund Moderaterna
Jonny Lundin Centerpartiet
Mats Hellhoff  Sverigedemokraterna
Brita Wessinger Miljöpartiet
Nina Orefjärd Vänsterpartiet
Ingeborg Wiksten Liberalerna
Mona Hammarstedt Kristdemokraterna
Glenn Nordlund Socialdemokraterna
Mattias Rösberg Sjukvårdspartiet

Buss från Sollefteå resecentrum till Hallsta avgår kl 17.30

Dessutom avgår bussar enligt följande och förbokas senast 24/8 kl 8.00-17:00
via telefon 010-722 03 79

  • Från Ramsele busstation 16.15 via Långsele järnvägsstation 17.10
  • Från Junsele busstation 16.15 via Näsåker
  • Från Kramfors Resecentrum 16.30

Vi tackar Byberg och Nordin Buss för sponsring av bussar

VÄLKOMNA!
/ideella föreningen Sollefteå Framtidens Akutsjukhus
och
ideella föreningen Örnsköldsvik Framtidens Akutsjukhus

Närradion i Sollefteå kommer att sända från debatten med start 18:00 http://www.radiosol.se/

Partiernas svar

Regionval Västernorrland 2018

Föreningarna  Sollefteå respektive Örnsköldsvik Framtidens akutsjukhus ( SFA+ÖFA) har bildats för att bibehålla och stärka basal akut sjukhusvård vid respektive sjukhus. Föreningarna vill motverka onödig centralisering av sjukhusvården. Valet 2018 innebär ett vägval. Ska den centraliserade modellen för vård och ledarskap fortsätta eller kan organisationen ändras så att fler beslut kring arbetsmiljö, ekonomi, rekrytering och verksamhetens innehåll fattas på de enskilda sjukhusen. Kommer vi äntligen se den kostnadsbesparande samverkan mellan regional och kommunal vård som så framgångsrikt provats på andra håll.  De två föreningarna har gemensamt utarbetat ett fempunktsprogram med åtgärder som vi bedömer är nödvändiga för att effektivisera verksamheten och för att återföra entusiasm och framtidstro till en nu trött organisation

Nu inför valet i september 2018 har föreningarna träffat representanter för samtliga partier som ställer upp i regionvalet i Västernorrland. Samtliga har fått fem likalydande frågor, med anknytning till fempunktsprogrammet,  att besvara:

Frågor till de politiska partierna som ställer upp i valet till region Västernorrland i september 2018.

Föreningarna Sollefteå respektive Örnsköldsvik Framtidens Akutsjukhus har i ett fempunktsprogram utarbetat förslag för en annan och som vi ser det en bättre sjukvård i regionen. Vi vill inför valet ha klara besked i för medborgarna viktiga frågor. Därför önskas svar på nedanstående frågor vars svar tydligt kommer att redovisas för väljarna:

1. Föreningarna anser att den nuvarande länsklinikorganisationen till stora delar bör avskaffas och ersättas av lokala sjukhuschefer på de tre sjukhusorterna. Chefer som har fullt mandat att leda verksamheten på respektive sjukhus.

Kommer X-partiet att stödja ett förslag om att tillsätta lokala sjukhuschefer på de tre sjukhusorterna?

2. Föreningarna anser att regionen behöver tre akutsjukhus som kan erbjuda nödvändig bassjukvård dvs även akut kirurgi, akut ortopedi och BB/Förlossning.

Kommer X-partiet att stödja ett förslag om att åter öppna BB i Sollefteå?

3. Framtiden kommer att kräva nya samverkanslösningar för att klara vård och omsorgsbehovet från en växande grupp av multisjuka äldre. Långsiktigt behövs en bättre samordning mellan kommunernas vård/omsorg och regionens sjukhusvård/primärvård så att effektiva sammanhållna vårdkedjor kan utvecklas.

Kommer X-partier att stödja ett förslag om att hitta nya samverkanslösningar t.ex. liknande Norrtäljemodellen med kommuner som så önskar?

4. Att  satsningar på bättre arbetsmiljö för vårdpersonalen behövs för att klara den framtida personalrekryteringen  torde alla partier vara överens om. En viktig fråga i sammanhanget är kompetensutveckling både på individ och gruppnivå. Bland annat därför anser föreningarna att ett utökat samarbete med universitetssjukhuset i Umeå bör komma till stånd.

Stödjer X-partiet ett utökat samarbete med universitetssjukhuset i Umeå?

5. Den senaste mandatperioden har varit kantad av ”affärer” som avslöjat stora brister i den centrala administrationens inre arbete. Kostnaden för central administration bör också alltid ställas mot alternativ pengaanvändning i själva vården. Nya former av verksamhetsstyrning med mera tillit och mindre detaljstyrning ligger i tiden. Därför föreslår föreningarna en utredning av den centrala administrationen.

Kommer X-partiet att stödja ett förslag om en noggrann utredning av den centrala administrationen?

Sjukhusföreningarnas bedömning av inkomna svar

Föreningarnas fem frågor till partierna är så utformade att de i princip kan besvaras med ja eller nej. De flesta partier har dock valt att lämna längre svar som inte tydligt kan klassificeras som ja eller nej och som åtföljs av olika reservationer. Vi kommer därför att redovisa svaren i de tre grupperna tydligt ja (grön), tvetydigt svar (gul) och tydligt nej (röd). Viktigt är även att veta att i våra bedömningar ingår, förutom frågesvaren, även vad som framkommit vid de muntliga diskussioner som genomförts med samtliga partier.

Centerpartiets svar på sjukhusföreningarnas frågor

Kristdemokraternas svar på sjukhusföreningarnas frågor

Liberalernas svar på sjukhusföreningarnas frågor

Moderaternas svar på sjukhusföreningarnas frågor

Miljöpartiets svar på sjukhusföreningarnas frågor

Sjukvårdspartiets svar på sjukhusföreningarnas frågor

Socialdemokraternas svar på sjukhusföreningarnas frågor

Sverigedemokraternas svar på sjukhusföreningarnas frågor

Vänsterpartiets svar på sjukhusföreningarnas frågor

Samtliga partiers svar på sjukhusföreningarnas frågor som PDF

Sverigedemokraternas svar på sjukhusföreningarnas frågor

Fråga 1. Kommer Sverigedemokraterna att stödja ett förslag om att tillsätta lokala sjukhuschefer på de tre sjukhusorterna?
Svar: Sverigedemokraterna vill stärka det lokala ledarskapet men inte specifikt genom att tillsätta sjukhuschefer.
Fråga 2. Kommer Sverigedemokraterna att stödja ett förslag om att åter öppna BB i Sollefteå?
Svar: Sverigedemokraterna har motionerat för en folkomröstning i frågan och fick där stöd av Centerpartiet och Kristdemokraterna. Övriga, det vill säga även Vänsterpartiet, Moderaterna och Liberalerna röstade emot. Skulle ett seriöst förslag läggas om att öppna BB i Sollefteå igen kommer vi att stödja detta.
Fråga 3. Kommer Sverigedemokraterna att stödja ett förslag om att hitta nya samverkanslösningar t.ex. liknande Norrtäljemodellen med kommuner som så önskar?
Svar: Vi stödjer samverkanslösningar men vill inte binda oss för någon speciell modell.
Fråga 4. Stödjer Sverigedemokraterna ett utökat samarbete med universitetssjukhuset i Umeå?
Svar: Ja
Fråga 5. Kommer Sverigedemokraterna att stödja ett förslag om en noggrann utredning av den centrala administrationen?
Svar: En motion med just denna lydelse kommer att lämnas in till Regionfullmätige i april

 

Sjukhusföreningarnas bedömning

Fråga 1, Verkar inte stödja en avveckling av länsklinikerna till förmån för lokala sjukhuschefer. (röd)

Fråga 2. Anger att man kan stödja ett förslag om att återstarta BB i Sollefteå men verkar inte intresserade av att ta egna initiativ. Vill inte återstarta kirurgin och varje förslag att starta BB utan kirurgi är just oseriöst. Välvilligt tolkat –(gul).

Fråga 3, Stödjer allmänt samverkan men ingen samordning av vården som i Norrtälje. (gul)

Fråga 4 Stödjer utökat samarbete med Umeå (grön)

Fråga 5 Stödjer utredning av central administration. Har precis motionerat om just detta (Grön)

Liberalernas svar på sjukhusföreningarnas frågor

Liberalernas svar till Bevara Sollefteå sjukhus

Fråga 1: Kommer Liberalerna att stödja ett förslag om att tillsätta lokala sjukhuschefer på de tre sjukhusorterna?
Svar: Det lokala ledarskapet behöver både förstärkas och förtydligas. Länskliniker ska inte hindra lokala samarbetslösningar. Det behöver inte se likadant ut i Övik som i Sollefteå eller Sundsvall. Befolkningen ska få tillgång till en mer jämlik vård med rätt till bästa kompetens och en kö i länet måste vården samarbeta både inom regionen men också allt mer med Norrlands regionförbund samt övriga Sverige.
Fråga 2: Kommer Liberalerna att stödja ett förslag om att åter öppna BB i Sollefteå?
Svar: Vi Liberaler vill se en entreprenadlösning av Sollefteå sjukhus för att locka fler läkare och få bättre kontinuitet. Vi tror också att en entreprenör har bättre förutsättningar att driva BB, vilket vi har föreslagit i en motion.
Fråga 3: Kommer Liberalerna att stödja ett förslag om att hitta nya samverkanslösningar t.ex. liknande Norrtäljemodellen med kommuner som så önskar?
Svar: Vi behöver mer samarbete mellan hemsjukvård, primärvård, specialistvård och högspecialiserad vård. Vi vill se en utveckling av primärvården till mer nära vård, Älsateam och psykiatriteam som gör besök i hemmet. Primärvården måste få resurser att arbeta mer med kroniker och de mest sjuka äldre genom bl.a. äldrevårdsmottagningar.
Vi vill gärna tro att gränser blir mer ointressanta att man instället utgår från individen och behovet. Det behövs generellt ett bättre samarbete över både kommun- och länsgränser. .
Fråga 4: Stödjer Liberalerna ett utökat samarbete med universitetssjukhuset i Umeå?
Svar: Vården måste utgå mer från behovet och finnas nära. Därför har vi Liberaler har skrivit en motion om att regionen ska samverka mer med Norrlands Universitetssjukhus, inte bara högspecialiserad vård, utan även specialiserad vård. Den motionen har hela vårdalliansen skrivit under.
Fråga 5: Kommer Liberalerna att stödja ett förslag om en noggrann utredning av den centrala administrationen?
Svar: Utifrån att skattepengar ska användas optimalt! Arbetet ska utföras effektivt och utvecklas med ny teknik och nya arbetssätt. För att det ska bli optimalt behöver regionen både ledare och personal som kan tänka utanför boxen.

 

Sjukhusföreningarnas bedömning

Fråga 1. Allmänt hållet svar utan tydliga besked. Ledarskapet stärkas- hur och med vilket mandat? Olika ledarskap på olika sjukhus skulle vara förvirrande. En välvillig tolkning är (gul).

Fråga 2. Entreprenad är orealistisk i närtid. Regiondrivet tycks inte aktuellt. (gul)

Fråga 3. Samverkan mellan kommunerna och regionen är partiet positiv till men att skapa vårdområde som i Norrtälje verkar inte tilltala Liberalerna (gul)

Fråga 4. Frågan gäller bl.a. kompetensutveckling för personal inom ramen för personalsatsningar och inte den egentlig patientvården.. I den muntliga dialogen positiv till samarbete med Umeå. (gul)

Fråga 5 Allmänt hållet svar som inte tyder på något större intresse att utreda central administration. (gul)

Socialdemokraternas svar på sjukhusföreningarnas frågor

Fråga 1. Kommer socialdemokraterna att stödja ett förslag om att tillsätta lokala sjukhuschefer på de tre sjukhusorterna?
Svar: Det finns mycket som talar för att det lokala ledarskapet behöver förstärkas och vi är beredda att vidta de åtgärder som krävs för att förbättra detta. Om det är just lokala sjukhuschefer det handlar om är för tidigt att svara på. Det pågår en utvärdering av länsklinikorganisationen, som säkert kommer att vara till stor hjälp för att veta vad som behöver åtgärdas i organisationen. Vi vill eftersträva ordning och reda och arbetsro, så att fullständigt riva upp länsklinikorganisationen är inte aktuellt.

Fråga 2. Kommer socialdemokraterna att stödja ett förslag om att åter öppna BB i Sollefteå?
Svar: Nej. Vi tänker inte riva upp det beslut som tagits angående detta.

Fråga 3. Kommer socialdemokraterna att stödja förslag om att hitta nya samverkanslösningar tex liknande Norrtäljemodellen med kommuner som så önskar?
Svar: Vi som politiker har ett ansvar att hitta former för hur vi samlar regionens vårdverksamheter kring patientens behov på bästa sätt. Detsamma gäller samverkan mellan regionens olika vårdnivåer samt mellan regionen och kommunerna
Formerna för detta är något som regionen måste klara ut i samarbete med länets kommuner. Men vi utesluter inte att den modell ni förespråkar kan vara ett sätt.

Fråga 4. Stödjer socialdemokraterna ett utökat samarbete med universitetssjukhuset i Umeå?
Svar: Vi är mycket positiva till allt samarbete som gynnar länets innevånare. Vi håller med om att satsningar på bättre arbetsmiljö är mycket viktiga. Det samarbete som till exempel redan finns kring högspecialiserad vård utvecklar vi gärna om det är under rätt förutsättningar.
Kortfattat, ja vi är för ett utökat samarbete. Däremot är det någonting som måste tas ställning till från fall till fall.

Fråga 5. Kommer socialdemokraterna att stödja ett förslag om noggrann utredning av den centrala administrationen?
Svar: Det är mycket viktigt med ordning och reda i organisationen och det är en självklarhet att politiker ska göra sitt yttersta för att regionens pengar spenderas på ett sätt som ger bäst resultat för Västernorrlands innevånare.
Att ha koll på hur mycket pengar som läggs på administration kontra kärnverksamheten är en mycket viktig del av uppdraget som regionråd. Vi är öppna för att se över hur den fördelningen ser ut idag. Samtidigt vet vi att ogenomtänkt besparing på administration inte är bra. Det innebär ofta att administrativa arbetsuppgifter flyttas över till annan personal – som är bättre lämpad att göra någonting annat.

Sjukhusföreningarnas bedömning

Fråga 1. Allmänna fraser om förstärkt lokalt ledarskap. Länsklinikorganisationen ska fortsätta. (Röd)

Fråga 2. Entydigt nej-svar. (Röd)

Fråga 3. Positiva besked om samverkan rent allmänt. Verkar kunna överväga Norrtäljemodellen men den verkliga entusiasmen tycks saknas. (Gul)

Fråga 4. Allmänt positiva (Gul)

Fråga 5. Allmänt positiv men inget som tyder på att man tillstyrker någon fullständig utredning av central administration. (Gul)

Centerpartiets svar på sjukhusföreningarnas frågor

Centerpartiets svar på frågor från föreningarna Sollefteå respektive Örnsköldsvik Framtidens Akutsjukhus.

Fråga 1: Kommer Centerpartiet att stödja ett förslag om att tillsätta lokala sjukhuschefer på de tre sjukhusorterna?
Svar fråga 1: Ja. Ett stärkt lokalt ledarskap med närvarande chefer med uppdraget att i samverkan samordna och utveckla verksamheten är nyckeln till framgång inte minst för att lösa kompetensrekrytering och minska stafettberoendet. Medarbetarna och dess kompetens är den viktigaste resursen i vården. Ett gott och nära ledarskap är en förutsättning. Som ett första steg kan tillsättandet av lokal sjukhuschef ske vid sjukhuset i Örnsköldsvik.

Fråga 2: Kommer Centerpartiet att stödja ett förslag om att åter öppna BB i Sollefteå?
Svar fråga 2: Ja. Vid en entreprenad är Centerpartiets ambition att öppna upp för lösningar som sett till verksamhet och ekonomi möjliggör en patientsäker nystart av BB och akut kirurgi vid sjukhuset i Sollefteå. Vi är även beredd att pröva ett sådant förslag om det gäller i annan regi.

Fråga 3: Kommer Centerpartiet att stödja ett förslag om att hitta nya samverkanslösningar t.ex. liknande Norrtäljemodellen med kommuner som så önskar?
Svar fråga 3: Ja. Utvecklad samverkan mellan kommuner och region, offentliga och privata utförare, olika professioner inom vården, mellan sjukhus och mellan regioner behövs. Vården ska alltid vara lätt tillgänglig och utgå från individens behov, delaktighet och önskemål. En väg är att öppna upp vården för fler vårdgivare så fler människor kan få vård i rätt tid.

Fråga 4: Stödjer Centerpartiet ett utökat samarbete med universitetssjukhuset i Umeå?
Svar fråga 4: Ja. En utvecklad samverkan mellan sjukhus och mellan regioner behövs. Centerpartiet vill att Norrlands universitetssjukhus i Umeå utvecklas till ett av landets främsta universitetssjukhus. Vidare är den decentraliserade läkarutbildningen vid Umeå universitet helt avgörande för kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården i norra Sverige.

Fråga 5: Kommer Centerpartiet att stödja ett förslag om en noggrann utredning av den centrala administrationen?
Svar fråga 5: Ja. Den centrala administrationen ska alltid vara resurseffektiv för regionen, transparant för invånarna och stödjande för övriga verksamheter i Region Västernorrland.

2018-01-08 Jonny Lundin (C) Gruppledare i regionen och distriktsordförande Västernorrland samt första namn vid regionvalet 2018.

Kompletterande svar 180628 från Jonny Lundin:Vill  förtydliga att Centerpartiet vill tillsätta lokala sjukhuschefer på de tre sjukhusorterna (i mitt svar i januari exemplifierades detta med Örnsköldsvik, då situationen i Örnsköldsvik var högaktuell i debatten) Centerpartiet var det parti som först lyfte förslaget om lokala sjukhuschefer. I vårt länsprogram inför valet, som ni fick vid vår träff, (fastställdes redan i november 2017) och i vår regionplan (från i april 2018) står bland annat följande formulering om detta: ”Centerpartiet i Västernorrland arbetar för att det ska finnas starka lokala ledningar vid våra sjukhus med tydliga mandat”. Hoppas att detta har bringat klarhet. 

Sjukhusföreningarnas bedömning

Fråga 1. Tydligt besked om behovet av lokalt ledarskap. Förslag om lokala sjukhuschefer med tydligt mandat  i Ö-vik men även i Sundsvall och Sollefteå. Anger att man kan komma att ansluta sig till Ångermanlands läkarförbunds organisationsförslag. Uppger att man innan valet kommer att ytterligare precisera sin ståndpunkt kring länskliniker. Med viss tvekan(Grön)

Fråga 2. Otydligt besked med fraser som ambition och beredd att pröva. I praktiken en möjlig BB start med entrepenad som ligger först flera år framåt i tiden. (Gul)

Fråga 3. Allmänt positiva besked om samverkan men inget besked vare sig i svaret eller i samtalet som tyder på verklig vilja att bryta ner gränsen mellan regional och kommunal vård. (Gul)

Fråga 4. Tveklöst positiv inställning till utökat samarbete med universitetssjukhuset i Umeå inte bara kring patientvård utan även kring kompetensutveckling och utbildning. (Grön)

Fråga 5. Partiet positivt till utredning av den centrala administrationen. (Grön)