Kristdemokraternas svar på sjukhusföreningarnas frågor

Kristdemokraternas svar på frågor från föreningarna Sollefteå respektive Örnsköldsvik Framtidens Akutsjukhus.

Fråga 1: Anser Ert parti att verksamheten vid Livsstilsmedicin vid Österåsen ska bevaras?

Svar fråga 1: JA. Det framgår av vår regionplan och har gjort i ett antal år. I vårt förslag till regionplan skriver vi ”Regionens ambition att utveckla och förstärka Österåsen.”, kan det bli tydligare?
Vi har också ifrågasatt majoritetens vilja kring Österåsen i en interpellation
”Vad vill ni i majoriteten ge Österåsen för framtid?”
Där tydliggör vi hur vi vill utveckla Österåsen.

Sjukvårdsföreningarnas kommentar:

Tveklösa ja svar erhålls från vänstern (V), Kristdemokraterna (KD), Sjukvårdspartiet (SjvP), Miljöpartiet (Mp), Centerpartiet (Cp) och Liberalerna (L).

Såväl Socialdemokraterna (S) som Moderaterna (M) är tveksamma till fortsatt verksamhet vid Österåsen och har tankar om att sprida ut verksamheten till de olika hälsocentralerna.

Sverigedemokraterna (SD) menar att en fortsatt verksamhet vid Livsstilsmedicin beror på om andra regioner är beredda att köpa Österåsens tjänster.

Vår samlade bedömning är att samtliga tre partier S, M och SD är tveksamma till fortsatt drift av Livsstilsmedicin vid Österåsen.

Fråga 2: Är Ert parti beredd att medverka till ett beslut som innebär att antalet disponibla vårdplatser ska vara så många att det ger en medelbeläggning på 90% vid alla våra tre sjukhus?

Svar fråga 2: JA. Det är det är precis så man ska se på vårdplatsbehovet. Patientens behov och patientsäkerhet ska ligga till grund för antalet vårdplatser, inte att man ska hitta kortsiktiga besparingar. Så här skriver vi i vårt förslag till regionplan: ”Framtidens hälso- och sjukvård förutsätter en politik där patientens behov sätts i centrum, exempelvis när det gäller hur många vårdplatser som ska finnas.”

Sjukvårdsföreningarnas kommentar:

Samtliga partier har lämnat ett jakande svar på denna fråga med något skiftande tydlighet.

Borde innebära att alla kommit till insikt om att antalet vårdplatser måste styras av vårdbehovet.

Fråga 3: Är Ert parti beredd att starta upp kirurgisk verksamhet igen vid Sollefteå sjukhus så att möjlighet till kirurgisk specialistbedömning finns tillgänglig dygnet runt?

Svar fråga 3: JA. Tre akutsjukhus, i Sollefteå, Sundsvall och Örnsköldsvik, är en förutsättning för en god, nära, tillgänglig och jämlik vård i hela länet. Sollefteå sjukhus får inte omvandlas till ett ”primärvårdssjukhus”. Detta är av yttersta vikt med hänsyn till de avstånd vi har i länet och måste därför alltid ingå i helhetsbilden när man gör verksamhetsförändringar inom sjukhuset. Och precis dessa meningar jag nyss skrev står med i vårt förslag till regionplan 2023.

Sjukvårdsföreningarnas kommentar:

Här finns tydliga nej svar från både Socialdemokraterna (S) och Moderaterna (M). Som man förstår vill Moderaterna avveckla även internmedicin i Sollefteå. Sverigedemokraterna (SD) öppnar för akutkirurgi i Sollefteå under vissa förutsättningar men sammantaget med lämnat muntligt besked så verkar partiet tveksamt till akut kirurgi i Sollefteå.

Övriga partier ( V, Cp, SjvP, Mp, L och KD) svarar ja på frågan.

Fråga 4: Är Ert parti beredd att tillskapa en lönenivån för regionens sjukvårdspersonal som är minst i nivå med riksgenomsnittet?

Svar fråga 4: JA, vi är helt för en lönesatsning, inte bara några månader före valet, utan personal ska alltid känna att man har det bra varje dag man går till jobbet. Vi måste se till att vi har en lönenivå som är i riksgenomsnitt, och det gäller inte bara sjuksköterskor utan alla personalgrupper. Det är precis det vi talar om i radioreklamen vi kör inför valet i höst.

Sjukvårdsföreningarnas kommentar:

Samtliga partier verkar ha kommit till insikt om att regionens lönenivå inte kan släpa efter jämfört med riket.

Ambitionsnivån torde variera men som det verkar är löneeftersläpningens tid förbi. Ja från samtliga partier.

Fråga 5: Är Ert parti beredd att göra samma översyn och besparingar i central administration som man gjort i Norrbotten?

Svar fråga 5: JA. Det här har vi kämpat för i ett antal år inte minst har vi lyft frågan i våra förslag till regionplan men vi har också lagt en motion fram tillsammans med Centerpartiet med rubriken ”En effektivare motion”.

Sjukvårdsföreningarnas kommentar:

När denna fråga distribuerades till de olika partierna misstänkte vi att viljan att göra en extern analys av den centrala administrationen var partiskiljande. Senare under maj månad ställde sig samtliga partier bakom en extern analys precis som man gjort i Norrbotten och följaktligen har alla partier svarat ja.

Annons

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s